Konferencja: "Dobre praktyki w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi intelektualne" - 27-28.09.2023

27.09.2023 - 28.09.2023 | Szkolenie

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI edycji Konferencji Dobre praktyki w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi intelektualne – wybrane aspekty, organizowanej przez nasze Stowarzyszenie oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2023 r. w Warszawie, w hotelu Bellotto.

 

Wszystkie szczegóły i zapisy na stronie: https://konferencja.sidir.pl/

 

Konferencja adresowana jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy, którzy mają styczność z umowami na roboty budowlane i usługi intelektualne, zwłaszcza w obszarze projektowania oraz usług inżynieryjnych.

 

W wykładzie wprowadzającym wytyczne dotyczące przygotowania umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawi z perspektywy doświadczeń Prokuratorii Generalnej RP przedstawi jej Prezes. Kolejne wykłady i rozmowy ekspertów będą skupiały się między innymi na dobrych praktykach w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego oraz w kształtowaniu praw i obowiązków stron tych umów, karach umownych, roli inżyniera, znaczeniu opinii eksperckich, standardach realizacji inwestycji.

 

Jak zawsze wysoki poziom merytoryczny panelistów, wykładowców i uczestników będzie gwarancją tego, iż udział w konferencji będzie dla Państwa satysfakcjonujący. Będzie też możliwość szerszego przedyskutowania poruszanych zagadnień podczas rozmów w kuluarach i wspólnej kolacji.

Przydatne linki