Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o zmianie numerów kont Sądu Rejonowego w Myślenicach od 1 lipca 2018 r.

Informacja o zmianie numerów kont Sądu Rejonowego w Myślenicach od 1 lipca 2018 r.

 

W związku z przekształceniem z dniem 1 lipca 2018 r. Sądu Rejonowego w Myślenicach w tzw. sąd funkcjonalny Sądu Okręgowego w Krakowie informujemy, iż od 1 lipca 2018 r. będą obowiązywać nw. numery kont bankowych:

NBP Oddział w Krakowie
Dochody budżetowe (opłaty np.: koszty, grzywny)
45 1010 1270 0030 1422 3100 0000

NBP Oddział w Krakowie
Sumy na zlecenie (m.in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)
33 1010 1270 0030 1413 9801 0000

BGK Oddział Kraków
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki zasądzone przez Sąd Okręgowy w Krakowie)
48 1130 1150 0012 1247 1820 0001

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
30 1130 1017 0021 1001 1390 0004

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w USD (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
03 1130 1017 0021 1001 1390 0005

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w EUR (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
84 1130 1017 0021 1001 1390 0002

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w CHF (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
14 1130 1017 0021 1001 1390 0001

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w GBP (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
57 1130 1017 0021 1001 1390 0003

Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN – PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW -dla banku BGK

 

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.

 

W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.

 

Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao S.A. na niżej podane rachunki:

 

L.p.

Treść

Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Okręgowego w Krakowie

1

Sumy depozytowe w PLN

37 1240 6957 0111 0000 0000 0943

2

Sumy depozytowe w USD

27 1240 6957 0787 0000 0000 0206

3

Sumy depozytowe w EUR

50 1240 6957 0978 0000 0000 0233

4

Sumy depozytowe w CHL

88 1240 6957 0797 0000 0000 0160

5

Sumy depozytowe w GBP

02 1240 6957 0789 0000 0000 0168

Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnych.

 

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa