Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II

Dla społeczeństwa

Potrzebna pomoc dla radcy prawnego


Zachęcamy do udziału w zbiórce pięniędzy na pomoc dla naszej koleżanki z OIRP w Szczecinie


Podpisanie porozumienia dotyczącego udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w roku 2019. | Losowanie.


W dn. 2.11.2018r. odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą M. Kraków oraz KIA i OIRP w Krakowie. | Dn. 14.11.2018r. o godz. 13.00 odbędzie się losowanie w celu wyznaczenia radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.


Najnowszy numer Biuletynu OIRP w Krakowie 3/2018


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem 3/2018 Biuletynu OIRP w Krakowie


Czas próby – czas refleksji


dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie


Ogłoszenie w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POWER/2018 z dnia 30.08.2018 r., na usługi cateringowe


OIRP w Krakowie informuje, że dokonano wyboru w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POWER/2018 z dnia 30.08.2018 r., na usługi cateringowe


Komunikat w sprawie kontynuacji realizacji przez OIRP w Krakowie programu edukacji prawnej pro publico bono w liceach krakowskich.


Z zadowoleniem informuję, że tut. Izba zamierza zrealizować kolejną edycję programu edukacji prawnej pro publico bono w szkołach ponadgimnazjalnych, tym razem w szkołach w Krakowie.


Życzenia Dziekana OIRP w Krakowie z okazji Dnia Radcy Prawnego 2018


Z okazji przypadającego na dzień 6 lipca 2018r. Dnia Radcy Prawnego, czyli w dniu naszego dorocznego Święta


Informacja o zmianie numerów kont Sądu Rejonowego w Myślenicach od 1 lipca 2018 r.


W związku z przekształceniem  Sądu Rejonowego w Myślenicach w tzw. sąd funkcjonalny Sądu Okręgowego w Krakowie informujemy o zmianie numerów kont


VII Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych - 10-13.05.2018 Wrocław


Podczas konferencji podpisano umowę pomiędzy OIRP we Wrocławiu a OIRP w Krakowie


Spotkanie Sekretarzy Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych w Krakowie


19-20 kwietnia 2018 r. na zaproszenie OIRP w Krakowie odbyło się spotkanie Sekretarzy Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych


Informacja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich


Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych pismo, w którym zwrócił się o podjęcie działań edukacyjnych


Komunikat w sprawie kontynuacji programu edukacji prawnej pro publico bono w krakowskich liceach


Realizacja przez OIRP w Krakowie programu edukacji prawnej pro publico bono w liceach Małopolski w II semestrze roku szkolnego


Oświadczenie Prezesów Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej


Prezesi KRRP oraz NRA wydali oświadczenie, w którym zgłaszają gotowość do podjęcia się mediacji pomiędzy protestującymi lekarzami - rezydentami, a odpowiedzialnymi za system opieki zdrowotnej w Polsce


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na promocję książki - Kraków 11.12.2018


Wkład Krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980-1994)


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ogłoszenie Sądu Okręgowego w Krakowie


2.11.2018 dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w 17.11.2018


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Europejski Dzień Prawnika - 25.10.2018


CCBE z przyjemnością świętuje Europejski Dzień Prawnika "Dlaczego prawnicy są ważni: Broniąc obrońców praworządności"


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę - 6.10.2018


Duszpasterstwo Prawników Okręgu Nowosądeckiego zaprasza prawników i pracowników administracyjnych na doroczną pielgrzymkę do Częstochowy


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konferencja: Forum Prawo dla Rozwoju - Kraków 5-6.10.2018


Fundacja Wyszehradzka zaprasza na konferencję "Forum Prawo dla Rozwoju", na temat bezpieczeństwa, rozwoju i stabilności regionu "Trójmorza"


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konkurs Przeglądu Sądowego na najlepszą książkę prawniczą


„Przegląd Sądowy" oraz Wolters Kluwer Polska ogłaszają X edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa