Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Inne szkolenia

Inne szkolenia

Studia podyplomowe „Prawo nieruchomości”


Katedra Prawa Cywilnego UJ serdecznie zaprasza do uczestnictwa w rocznych studiach podyplomowych „Prawo nieruchomości” w roku 2022/23.


XII Kolokwium Jagiellońskie: Ustawa deweloperska 2.0 - 1.07.2022


Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ we współpracy z kancelarią Kubas Kos Gałkowski zapraszają na XII Kolokwium Jagiellońskie



Studia Podyplomowe „Prawo Medyczne”


Instytut Nauk Prawnych PAN rozpoczął się nabór na dwusemestralne Studia Podyplomowe „Prawo Medyczne”


Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach.


Rekrutacja do Szkoły Prawa Amerykańskiego (American Law Program) 2022/2023


Rekrutacja do Szkoły Prawa Amerykańskiego (American Law Program) 2022/2023 oraz informacja o dodatkowych możliwościach (zajęcia otwarte, seria webinarów).


Rekrutacja do Centrum Prawa Amerykańskiego


Rekrutacja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2022/23 rozpoczyna się 15 kwietnia i trwa do 30 czerwca 2022. Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów prawa , adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariuszy oraz aplikantów do tych zawodów oraz studentów innych kierunków zainteresowanych prawem i kulturą prawną Stanów Zjednoczonych.


I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich


Projekt adresowany jest do P.T. Prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych. Zakres tematyczny koncentruje się wokół przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


System teleinformatyczny do obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych


W imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie serdecznie zapraszamy radców prawnych oraz aplikantów do odtworzenia nagrania spotkania: System teleinformatyczny do obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które odbyło się 01.12.2021 r., na którym wraz z radcą prawnym Bartoszem Sierakowskim przedstawiliśmy podstawowe funkcjonalności systemu i pokazaliśmy jak pracować na koncie. 


Bielańskie Kolokwia Karnistyczne - „Ostatnio wprowadzone oraz zapowiadane zmiany w Kodeksie karnym z perspektywy racjonalnej polityki kryminalnej” - 15.12.2021


Zzapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową organizowaną przez Katedrę Prawa Karnego w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne na temat: Ostatnio wprowadzone oraz zapowiadane zmiany w Kodeksie karnym z perspektywy racjonalnej polityki kryminalnej.


Platforma szkoleniowa radców prawnych EAR


Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa o uruchomieniu przez OIRP w Warszawie ogólnokrajowej platformy szkoleniowej dla radców prawnych i aplikantów radcowskich i jednocześnie zaprosić Izby oraz wszystkich jej członków do korzystania z niej, a także do włączenia się w jej rozwój.


Szkoła Prawa Hiszpańskiego - rekrutacja do 5.10.2020


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Szkole Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych na Wydziale Prawa i Administracji UJ.



Stypendium IBA oraz Komisji Zagranicznej KRRP - stypendium dla radców prawnych/aplikantów do 35 roku życia


w wysokości równowartości 500 $, którzy uzyskają stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA (International Bar Association)



Studia podyplomowe Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji.


Zapraszamy na drugą edycję studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji.


Studia podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych



ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie: „Program Ubezpieczeniowy dla radców prawnych, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w praktyce” - 9.06.2022


Willis Towers Watson Polska (WTWP) jako broker ubezpieczeniowy KIRP, pragnie zaprosić wszystkich radców prawnych na organizowane wspólnie z KIRP bezpłatny webinar.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

IV Konferencja „RODO w zakładzie pracy - Inspektor ds. zgodności a przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym „sygnalisty”” - Kraków 10.06.2022


Zapraszamy na IV konferencję poświęconą ochronie danych osobowych: „RODO w zakładzie pracy - Inspektor ds. zgodności a przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym „sygnalisty””, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku w Pałacu Larischa.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa