Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Inne szkolenia

Inne szkolenia

Konferencja "Artificial Intelligence - Human Justice" - Lille (Francja) 30.11.2018


Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez CCBE 30 listopada 2018 w Lille we Francji


Studia Podyplomowe: Prawo Karne Procesowe


Katedra Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ uprzejmie informuje, że do 17.10.2018 trwa nabór na studia podyplomowe prawa karnego procesowego


Szkolenie: AKADEMIA PRAWNIKA - Bydgoszcz październik-listopad 2018


Środek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy zaprasza radców prawnych i adwokatów na nowatorskie szkolenie „uszyte na miarę”  AKADEMIA PRAWNIKASzkolenie w ramach doskonalenia zawodowego: warsztaty z prawa UE – Kraków, 18.10.2018


Uniwersytet Pedagogiczny zaprasza na warsztaty pt. "Konwergencja administracyjna. Interpretacja i stosowanie prawa UE przez krajową administrację publiczną"


Konferencja: Konwergencja administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej – Kraków, 17 i 18.10.2018


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Jean Monnet Seminar 2018


Szkolenia ogólnopolskie organizowane przez KIRP


Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza na ogólnopolskie szkolenia dla radców prawnych


Studia Podyplomowe Mediacji - WPiA UAM w Poznaniu


Zapraszamy na roczne (dwusemestralne) Studia Podyplomowe Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


Szkolenie: PRACA Z OSOBAMI LGBT DOŚWIADCZAJĄCYMI PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI - Warszawa 27-28.09.2018


Informujemy, że KIRP objęła patronatem szkolenie nt. przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBT. Zapraszamy na szkolenie


Studia Podyplomowe: „Prawo Konkurencji” (IX edycja) - INP PAN


Informujemy, że dostępne są miejsca na prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych PAN Studiach Podyplomowych „Prawo Konkurencji” (IX edycja)


Szkolenie "Przepisy RODO w postępowaniach upałościowych i restrukturyzacyjnych" - 21.09.2018 Kraków


Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych zaprasza do udziału w szkoleniu.


Oferta studiów podyplomowych w Instytucie Prawa Karnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego 2018/2019


Zapraszamy na podyplomowe studia: Zorganizowana Przestępczość i Terroryzm oraz Przestępczość Gospodarcza


Studia podyplomowe: Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów - WPiAUJ


W roku akademickim 2018/2019 Wydział Prawa i Administracji UJ uruchamia nową edycję studiów podyplomowych „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów".


Studia podyplomowe oraz szkolenia na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego


Zapraszamy do studiowania oraz na szkolenia organizowane przez Krakowską Akademię im. A. Frycza Modrzewskiego


Studia podyplomowe: "Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych" - UE Kraków


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza na studia podyplomowe


Studia "Intellectual Property and New Technologies" na Wydziale Prawa i Administracji UJ


Z satysfakcją informujemy, że wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej i prawem nowych technologii w środowisku prawniczym...


Studia podyplomowe w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii na UP w Krakowie


Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oferuje nową, szeroką gamę kierunków na studiach podyplomowych


Konferencja międzynarodowa: Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania - Rzeszów 26-27.11.2018


Celem Konferencji jest dyskusja nad nowymi formami zatrudnienia pracowników oraz dążeniem do coraz większej elastyczności zatrudnienia


UOKiK - szkolenie poświęcone wykrywaniu zmów przetargowych


UOKiK udostępnił bezpłatną platformę e-learningową zawierającą szkolenie poświęcone wykrywaniu zmów przetargowychDla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa