Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Inne szkolenia

Inne szkolenia

Konferencja "Zarządzanie projektami dla prawników" - online 25.05.2021


LEGAL PROJECT MANAGEMENT CONFERECE. Konferencja prowadzona jest w całości w języku angielskim. 


Szkolenie dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)


Komisja Zagraniczna KRRP informuje, że w ramach kontraktu przyznanego przez Komisję Europejską, Europejska Fundacja Prawników (ELF) oraz Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) organizują szkolenia online dla prawników na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CTF).


Szkolenie: Obsługa LEX-a w wersji na egzamin zawodowy 2021- 22.04.2021


Serdecznie zapraszam na BEZPŁATNE szkolenie online: Obsługa LEX-a w wersji na egzamin zawodowy 2021.


Zaproszenie na szkolenia z prawnikami z USA


Center For American Studies (CFAS) afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zaprosza do udziału w nowych certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez prawników z USA.


Szkolenie: Likwidacja szkód komunikacyjnych dla prawników, aspekty techniczno-prawne - 27.04.2021


Polska Izba Motoryzacji w odpowiedzi na zgłaszane przez prawników działających w branży motoryzacyjnej, liczne problemy związane z prowadzeniem postępowań mających na celu likwidację skutków szkód komunikacyjnych


Studia podyplomowe z prawa karnego 2021/2022


Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu edycja X


Szkolenia organizowane przez Uczelnię Łazarskiego


W imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie serdecznie zapraszamy radców prawnych oraz aplikantów do udziału w następujących szkoleniach w formie online:


Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem studiów podyplomowych jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie prawa i postępowania podatkowego


Szkolenie przygotowujące do egzaminu TOLES


Wychodząc naprzeciw stale rosnącemu wśród prawników zapotrzebowaniu na  międzynarodowe, prestiżowe certyfikaty poświadczające profesjonalną znajomość języka angielskiego prawniczego, pragniemy przedstawić propozycję przeprowadzenia dla członków Izby Radców Prawnych profesjonalnego szkolenia przygotowującego do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills).


Zaproszenie do udziału w Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej (ARWiPS) - kwiecień 2021 r.


Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej to solidna dawka czysto praktycznej wiedzy, której nie uczy się na studiach czy w toku aplikacji prawniczych. Program adresowany jest tym samym do osób chcących podnieść swoje kompetencje i poczuć się pewniej na sali rozpraw.


Platforma szkoleniowa radców prawnych EAR


Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa o uruchomieniu przez OIRP w Warszawie ogólnokrajowej platformy szkoleniowej dla radców prawnych i aplikantów radcowskich i jednocześnie zaprosić Izby oraz wszystkich jej członków do korzystania z niej, a także do włączenia się w jej rozwój.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawa Nieruchomości - Kraków 28-29.05.2020


Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izba Notarialna w Krakowie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Nieruchomości „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” Kraków, 28-29 maj 2021 r.


Szkoła Prawa Hiszpańskiego - rekrutacja do 5.10.2020


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Szkole Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych na Wydziale Prawa i Administracji UJ.Stypendium IBA oraz Komisji Zagranicznej KRRP - stypendium dla radców prawnych/aplikantów do 35 roku życia


w wysokości równowartości 500 $, którzy uzyskają stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA (International Bar Association)Studia podyplomowe Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji.


Zapraszamy na drugą edycję studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji.


Studia podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Studia Podyplomowe „Zamówienia Publiczne” w Instytucie Nauk Prawnych PAN


Wykłady prowadzone będą przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Prywatnego oraz praktyków zamówień publicznych z Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz wiodących kancelarii prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Webinarium "Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy" - 24.03.2021


Komisja Zagraniczna KRRP przesyła zaproszenie na webinarium "Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy". Wydarzenie odbędzie się w środę 24 marca br. w godz. 16.00-18.00 na platformie Zoom.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa