Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

Komunikat w sprawie doskonalenia zawodowego - trzyletni cykl szkoleniowy kończy się 31.12.2023r.


Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy (2021-2023).


Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego - tekst jednolity


Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych


Informacja o „e-Learning”


Dla umożliwienia radcom prawnym naszej Izby korzystania ze szkoleń -webinariów nie tylko „na żywo”, ale także w późniejszym, dogodnym dla każdego czasie wprowadziliśmy nagrania webinariów do Extranetu.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego


Dnia 31 grudnia 2020 r. kończy się Czwarty Cykl Szkoleń Zawodowych (2018-2020).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015


Uchwała w sprawie tekstu jednolitego uchwały o Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym 2015-2017


Regulamin zobowiązuje Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych do sporządzenie wykazu radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu cyklu szkoleniowego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zasady naliczania punktów w zakresie doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 2015-2017


W obecnym cyklu szkoleniowym punkty w zakresie obowiązku doskonalenia zawodowego naliczane są na podstawie 2 uchwał KRRP


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych - Kraków 24.03.2017


Okręgowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5. Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ważne zmiany w uchwale dotyczącej obowiązku doskonalenia zawodowego


Na posiedzeniu w dniu 12 marca br. na wniosek członka KRRP z Krakowa został zmieniony porządek obrad KRRP m. in. o dodanie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała nr 30/B/VII/2008 KRRP z dn. 6.06.2008r. /tekst jednolity/


Uchwała nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.
ARTYKUŁ ARCHIWALNY

UCHWAŁA Nr 46/VIII/2011 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH z dnia 21 maja 2011 r.


UCHWAŁA Nr 46/VIII/2011 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH z dnia 21 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa