Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

Uchwała Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015


Uchwała w sprawie tekstu jednolitego uchwały o Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych.


Stanowisko prezydium KRRP w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych ze stosowaniem Uchwały nr 30/B/VII/2008


Stanowisko Prezydium KRRP z dn. 28.04.2009r. w sprawie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem Uchwały nr 30/B/VII/2008 KRRP z dn. 6.06.2008r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego


Dnia 31 grudnia 2020 r. kończy się Czwarty Cykl Szkoleń Zawodowych (2018-2020).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym 2015-2017


Regulamin zobowiązuje Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych do sporządzenie wykazu radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu cyklu szkoleniowego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zasady naliczania punktów w zakresie doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 2015-2017


W obecnym cyklu szkoleniowym punkty w zakresie obowiązku doskonalenia zawodowego naliczane są na podstawie 2 uchwał KRRP


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych - Kraków 24.03.2017


Okręgowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5. Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ważne zmiany w uchwale dotyczącej obowiązku doskonalenia zawodowego


Na posiedzeniu w dniu 12 marca br. na wniosek członka KRRP z Krakowa został zmieniony porządek obrad KRRP m. in. o dodanie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała nr 30/B/VII/2008 KRRP z dn. 6.06.2008r. /tekst jednolity/


Uchwała nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.
ARTYKUŁ ARCHIWALNY

UCHWAŁA Nr 46/VIII/2011 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH z dnia 21 maja 2011 r.


UCHWAŁA Nr 46/VIII/2011 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH z dnia 21 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenia regionalne organizowane przez CSzU dla izby krakowskiej oraz szkolenia ogólnopolskie


Informacje na temat szkoleń regionalnych organizowanych przez CSzU dla izby krakowskiej oraz szkoleń ogólnopolskich.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie obowiązku szkoleniowego radców prawnych


Na podstawie paragrafu 2 Uchwały Nr 74/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych,  radca prawny, który w trakcie Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2009 r. nie uzyskał liczby punktów szkoleniowych, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały zmienianej w § 1, obowiązany jest uzyskać brakującą liczbę punktów do dnia 30 czerwca 2012 r.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa