Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Nabór na aplikację 2023

Nabór na aplikację 2023

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2023 - rekrutacja on-line.


Po wypełnieniu swoimi danymi formularza rekrutacyjnego, należy wydrukować z systemu wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz kwestionariusz osobowy, a następnie dostarczyć te dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami do biura OIRP w Krakowie, osobiście lub przesłać pocztą.

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie stwierdzającym przyjęcie zlecenia przelewu.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską


Prosimy o uważne zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o podstawach prawnych, celu i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2023 r.


Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ustalony przez zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2023 r.:


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2023 r.


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2023 r. (sobota) godz. 11.00.


Termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2023 r.


Egzamin wstępny na aplikację radcowską odbędzie się 30 września 2023 r. (sobota).


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa