Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała Nr 1475/IX/2015 Rady OIRP w Krakowie z dnia 17.12.2015 r. w sprawie Planu szkolenia III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie w roku szkoleniowym 2016

Uchwała Nr 1475/IX/2015 Rady OIRP w Krakowie z dnia 17.12.2015 r. w sprawie Planu szkolenia III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie w roku szkoleniowym 2016

 

Wyciąg z protokołu nr 13/IX/2015
Rady OIRP w Krakowie
z dnia 17.12.2015 r.

Uchwała Nr 1475/IX/2015

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie Planu szkolenia III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie

w roku szkoleniowym 2016.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej postanawia się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Plan szkolenia III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie w roku szkoleniowym 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Załącznik do uchwały Rady OIRP w Krakowie Nr 1475/IX/2015 z dnia 17.12.2015 r. 68.5 KB docx
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa