Uchwała Nr 1475/IX/2015 Rady OIRP w Krakowie z dnia 17.12.2015 r. w sprawie Planu szkolenia III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie w roku szkoleniowym 2016

29.12.2015

 

Wyciąg z protokołu nr 13/IX/2015
Rady OIRP w Krakowie
z dnia 17.12.2015 r.

Uchwała Nr 1475/IX/2015

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie Planu szkolenia III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie

w roku szkoleniowym 2016.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej postanawia się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Plan szkolenia III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie w roku szkoleniowym 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz załączniki

Załącznik do uchwały Rady OIRP w Krakowie Nr 1475/IX/2015 z dnia 17.12.2015 r.

Przydatne linki