Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

III rok


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki kolokwium - Postępowanie sądowo-administracyjne - 24.09.2012


Wyniki kolokwium z Postępowania sądowo-administracyjnego przeprowadzonego w dniu 24 września 2012 r.
ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat ws. kolokwium - Postępowanie administracyjne - 17.09.2012r.


Informujemy, że kolokwium poprawkowe z Postępowania administracyjnego wyznaczone na dzień 17.09.2012 r. odbędzie się w siedzibie Izby przy ul. Fr.Nullo 8/4 o godz. 15:30.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki kolokwium - Postępowanie administracyjne - 3.09.2012r.


Wyniki kolokwium z Postępowania administracyjnego z dnia 3.09.2012r. wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podstawą prawną.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kolokwium z „Postępowania administracyjnego"


Informujemy, iż kolokwium z „Postępowania administracyjnego" odbędzie się w dniu 3.09.2012 r. w Krakowskiej Akademii o godzinie 15.30. Prosimy o przybycie na godzinę 15.00.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat ws. kolokwium z „Prawa administracyjnego materialnego"


Informujemy, że kolokwium z „Prawa administracyjnego materialnego" dla III roku aplikantów radcowskich odbywać się będzie ....


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kolokwium ustne z Prawa administracyjnego materialnego


Listy imienne na kolokwium ustne z Prawa administracyjnego materialnego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Umowa o praktykę w kancelarii - rok III


Umowa o praktykę w kancelarii dla III roku aplikacji oraz instrukcja postępowania.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała nr 20/VIII/2011 Prezydium Rady OIRP w Krakowie z dn. 24.11.2011r.


Uchwała nr 20/VIII/2011 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia kolokwium poprawkowego dla aplikantów trzeciego roku aplikacji radcowskiej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zmiana sal wykładowych dla aplikanów III roku


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana sal wykładowych dla aplikanów III roku.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Opinia o aplikancie radcowskim i informacja o sprawowaniu patronatu - rok III / 2013


Uchwała nr 183/VII/2010 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru opinii o aplikancie radcowskim i informacji o sprawowaniu patronatu.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Plan szkolenia na III roku aplikacji radcowskiej, rok szkol. 2009/2010


UWAGA - NOWY PLAN

Zamieszczono nowy plan. Na końcu harmonogramu podano terminy kolokwiów.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Praktyki przewidziane programem III roku aplikacji radcowskiej.


Aplikanci III roku proszeni są o składanie:

-         wniosków o praktykę w kancelarii radcy prawnego (5 m-cy);

-         wskazania jednostek organizacyjnych - praktyka 3 m-ce.

 


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o opłacie rocznej dla aplikantów III i IV roku


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2009 roku (Dz. U. nr 130 poz. 1072 z 2009r.) opłata roczna za aplikację radcowską jest równa trzyipółkrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa