Rekrutacja on-line 2017

30.09.2017

Zapraszamy wszystkich do składania zgłoszeń o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską za pośrednictwem Internetu. Specjalny system został uruchomiony pod adresem:

ewnar.devconfido.pl

Egzamin zostanie przeprowadzony dnia 30 września 2017 r., zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości.

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Przydatne linki