Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2017 dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w dniach 27 września 2014 r. oraz 26 września 2015 r.

20.09.2016

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

     Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2017 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów 

Osoby, które zdały egzamin w 2014 roku powinny złożyć wniosek najpóźniej do dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, natomiast osoby, które zdały egzamin w 2015 roku powinny złożyć wniosek nie później niż do dnia 14.10.2016 r.

     Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
  3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.) wpłaconej na konto Rady OIRP w Krakowie nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100 (w 2016 r. jest to kwota 185 zł).

Osoby, które zdawały egzamin wstępny na aplikację radcowską w roku 2014 i 2015

proszone są o złożenie aktualnego kwestionariusza osobowego i życiorysu.

 

     Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi również o taką informację na piśmie.

Przydatne linki