Komunikat Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2022 I rok aplikacji radcowskiej

26.11.2021

KOMUNIKAT NR 2
Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2022
I rok aplikacji radcowskiej

  1. Uroczyste ślubowanie osób rozpoczynających w roku 2022 pierwszy rok aplikacji radcowskiej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, mające charakter obligatoryjny, odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/4, I piętro.
  • Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz wprowadzone ograniczenia, ślubowanie odbędzie się w grupach piętnastoosobowych przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym, według załączonej listy ze wskazanymi godzinami ślubowania.

Godzina ślubowania

osoby o nazwiskach

14.00

Anz -Chm

14.15

Cza -Dzi

14.30

Fij - Gon

14.45

Goz – Jara

15.00

Jaro - Korn

15.15

Kory-Lan

15.30

Lig - Mer

15.45

Mia - Oba

16.00

Oci - Piw

16.15

Poc - Sad

16.30

Sał - Ste

16.45

Sto - Ślę

17.00

Świ - Wasz

17.15

Waw -Wsz

17.30

Zac- Żyw

Prosi

  • Prosimy o punktualność, umożliwiającą zapewnienie sprawnej i bezpiecznej organizacji.
  • Niestety, w uroczystości nie będą mogły uczestniczyć osoby towarzyszące.

II. Z osobą wpisaną na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji. Umowa o aplikację zostanie przedstawiona do podpisu każdemu aplikantowi w dniu ślubowania.

III. Szczegółowy plan szkolenia na rok 2022 oraz przepisy porządkowe odbywania zajęć zostaną uchwalone przez Radę OIRP w Krakowie nie później niż 16 grudnia br. i niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej www.oirp.krakow.pl.

Zgodnie z projektem ww. uchwał, zajęcia szkoleniowe przewidziane Programem aplikacji (tj. wykłady i ćwiczenia) będą odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w godzinach od 1530 do 2030. Zajęci transmitowane – wykłady będą odbywały się w poniedziałki (wyjątkowo w środy). Natomiast zajęcia transmitowane – ćwiczenia będą odbywały się w dwóch grupach – „A” i „B”. Grupa „A” – w skład której wchodzić będą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do M - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w poniedziałki, natomiast grupa „B” – obejmująca osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery N do Ż - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w środy.

IV. Stosownie do art. 321 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, każdy aplikant zobowiązany jest do wnoszenia opłaty rocznej za każdy rok szkolenia. Uchwałą nr 1077/IX/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada OIRP w Krakowie dopuściła możliwość wnoszenia opłaty rocznej w ratach. Uchwała ta dostępna jest na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem: https://oirp.krakow.pl/akty-prawne/uchwala-nr-1077ix2014-rady-oirp-w-krakowie-z-dn-18122014r/

Opłatę roczną należy wnosić na rachunek bankowy OIRP w Krakowie o numerze:

72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

  • wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „opłata roczna”.

V. Zgodnie z uchwałą Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie. Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich. Składkę należy wnieść na ww. rachunek bankowy OIRP w Krakowie, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „składka członkowska”.

VI. Do dnia 31.12.2021 r. prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej www.oirp.krakow.pl, na której publikowane będą wszelkie aktualności, dotyczące aplikacji.

Natomiast od dnia 3.01.2022 r. kontakt będzie odbywał się za pośrednictwem komunikatora w systemie Extranet, do którego dane do logowania otrzymają Państwo w dniu ślubowania.

Logowanie się do sytemu będzie możliwe dopiero od dnia 3.01.2022 r.

Za pośrednictwem systemu Extranet będą Państwo otrzymywali linki do zajęć zdalnych.

VII. W dniu 3.01.2021 r. w godz. 15.00-15.30 dla grupy A i 5.01.2021 r. w godz. 15.00-15.30  dla grupy B odbędzie się spotkanie organizacyjne z Kierownikiem szkolenia w formie zdalnej. Linki do spotkania otrzymają Państwo poprzez system Extranet.

VIII. W dniu 26.01.2022 r. zostaną przeprowadzone obowiązkowe szkolenia z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość:

  • w godzinach od 15.30 do 17.00 z zakresu BHP,
  • w godzinach od 17.15 do 18.45 z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.

IX. Wszelkie wnioski, pytania oraz uwagi dotyczące aplikacji należy przedkładać Kierownikowi szkolenia
[tel.: (12) 41 75 103; e-mail: j.podgorska@oirp.krakow.pl ; ul. Francesco Nullo 8/4 piętro III, pok. nr 3].

Joanna Podgórska
Kierownik szkolenia

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Plan szkolenia I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2022
23.12.2021

Plan szkolenia I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2022

Przydatne linki