" Postępowanie grupowe - nowy instrument dochodzenia roszczeń" - Katowice, 22 czerwca 2010 r.

24.05.2010

szkolenie: Postępowanie grupowe - nowy instrument dochodzenia roszczeń

termin: 22 czerwca 2010 r.

w godz.: 15:30 - 19:30

miejsce: Dom Lekarza w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, Krajowa Izba Radców Prawnych i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska zapraszają radców prawnych zrzeszonych w Izbie: katowickiej, opolskiej i krakowskiej do udziału w szkoleniu:

Postępowanie grupowe - nowy instrument dochodzenia roszczeń - udział w szkoleniu bezpłatny.

Od 19 lipca 2010 roku, w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych (z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych), możliwe będzie wspólne            wytoczenie powództwa - tzw. pozwu grupowego.

Celem organizacji szkolenia jest przedstawienie nowej regulacji prawnej dotyczącej dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym. Szczegółowa analiza rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym będzie poprzedzona omówieniem  procesu ustawodawczego, uwag   zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz zmian w projekcie ustawy. W związku z tym, że normatywne uregulowanie pozwów grupowych jest nowością w prawie polskim pełne zrozumienie celu wprowadzenia tej instytucji wymaga przede wszystkim dogłębnego przeanalizowania, jak i   oceny nowych rozwiązań. Odnosi się to w szczególności do uregulowań obejmujących zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, instytucję grupy (podgrupy), ujednolicenie roszczeń, instytucję reprezentanta grupy, jak i wyroku przesądzającego o odpowiedzialności   pozwanego.      

program szkolenia:

1.         Geneza i założenia ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

2.         Cele i zalety postępowania grupowego.

3.         Pojęcie postępowania grupowego i jego dopuszczalność.

4.         Przedmiotowy zakres ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

5.         Podmioty postępowania grupowego.

6.         Dynamika postępowania grupowego (wszczęcie, przebieg i zakończenie).

7.         Egzekucja świadczenia niepieniężnego zasądzonego w postępowaniu grupowy.

wykładowca:

dr Robert Kulski - adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor monografii pt. "Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym", Wolters Kluwer 2006 r. oraz artykułów z zakresu postępowania cywilnego i glos do orzeczenia SN. Na zlecenie Biura Analiz Sejmowych uczestniczył w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu            grupowym. Współpracuje z Kancelarią Fortak & Karsiński Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Łodzi.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem OIRP  w Katowicach tel. (032) 354 00 42

Pobierz załączniki

Postępowanie grupowe - nowy instrument dochodzenia roszczeń

Przydatne linki