Oferta szkoleń dla radców prawnych przygotowana przez LexisNexis

19.04.2010

Aktualna oferta szkoleń dostępna na http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/

Prowadzacy szkolenia to m.in.:

Bogusław Dauter - sędzia NSA specjalizujący się w zakresie postępowania podatkowego i sądowoadminisgteracyjnego oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Dr Helena Ciepła - sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku. Prowadzi działalność dydaktyczną w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, Krajowej Szkole Sądownictwa, w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Agata Zając - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, prowadząca wykłady z zakresu prawa zamówień publicznych dla sędziów, studentów i arbitrów orzekających przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (obecnie członków Krajowej Izby Odwoławczej) oraz wykłady dla aplikantów sądowych i aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego.

Przydatne linki