Konferencja z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Sąd Arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro” 15.04.2011r.

21.03.2011

SĄD ARBITRAŻOWY PRZY NOWOTOMYSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W NOWYM TOMYŚLU
WE WSPÓŁPRACY Z POLSKIM STOWARZYSZNIEM ARBITRAŻU I MEDIACJI

Zapraszają na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Sąd Arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro”.
Konferencja odbędzie się w dniu 15.04.2011 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu, Paproć 84 (www.hotel-hifi.pl).
Początek konferencji godz. 10.00 Udział jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń arbitrażowych w Polsce. Cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR a uczestniczy w niej około 200 osób. Konferencja zbiega się z obchodami 5-lecia powstania Sądu Arbitrażowego w Nowym Tomyślu . Będzie to okazją do podsumowania dokonań sądu, a także rozwijającej się współpracy międzynarodowej. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju, i z zagranicy, reprezentujący Ukrainę, Gruzję, Azejberdźan, Armenię, Kazachstan, Rosję, Turcję, Rumunię, Litwę, Serbię, Czechy i Danię. Po zakończeniu konferencji odbędzie się robocze spotkanie członków, utworzonego we wrześniu 2010 r., Forum Współpracy ADR Odessa 2010.


Szczegółowy program konferencji (znajduje się poniżej) zostanie rozesłany uczestnikom. Osoby zainteresowane
uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko,
dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe w terminie
do 4 kwietnia br. e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

 

w imieniu organizatorów
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych


komunikat z dnia 22 marca 2011r.

SĄD ARBITRAŻOWY
PRZY NOWOTOMYSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W NOWYM TOMYŚLU
WE WSPÓŁPRACY Z
POLSKIM STOWARZYSZENIEM ARBITRAŻU I MEDIACJI


Zapraszają na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce" pt.: „Sąd Arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro". Patronat honorowy nad organizowaną imprezą objął Minister Sprawiedliwości, Starosta Nowotomyski i Burmistrz Nowego Tomyśla. Konferencja odbędzie się w dniu 15.04.2011 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu, Paproć 84 ( www.hotel-hifi.pl).Początek konferencji godz. 10.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń arbitrażowych w Polsce. Cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR a uczestniczy w niej około 200 osób.

Konferencja zbiega się z obchodami 5-lecia powstania Sądu Arbitrażowego w Nowym Tomyślu. Będzie to okazją do podsumowania dokonań sądu, a także rozwijającej się współpracy międzynarodowej. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju,
i z zagranicy, reprezentujący Ukrainę, Gruzję, Azejberdźan, Armenię, Kazachstan, Rosję, Turcję, Rumunię, Litwę, Serbię, Czechy i Danię.Po zakończeniu konferencji odbędzie się robocze spotkanie członków, utworzonego we wrześniu 2010 r.,Forum Współpracy ADR Odessa 2010. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Wystąpienia zagraniczne będą tłumaczone na język polski. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe w terminie do 4 kwietnia br. e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji.

 

w imieniu organizatorów
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych

 


Plan Konferencji z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce

Nowy Tomyśl 15 kwietnia 2011r.

pt. Sąd Arbitrażowy wczoraj , dziś i jutro

        9.30 - 10.00  rejestracja uczestników

       10.00 - 10.20 otwarcie konferencji

Referat wprowadzający:  

  Uprawnienia i obowiązki arbitra w postępowaniu arbitrażowym

          10.20 -10.40  -  prof.dr hab. Feliks Zedler - Kierownik Katedry Postępowania  

                                                                                Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu,   

                                                                                Członek Komisji Kodyfikacyjnej                  

                                                                                Prawa Cywilnego

       I.   Polskie doświadczenia arbitrażowe

           5- lecie funkcjonowania Sądu Arbitrażowego przy NIG - doświadczenia i   

           perspektywy rozwoju

          10.40 -11.10 - Włodzimierz Brych - Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej

                                                                      Izbie Gospodarczej , Prezes Zarządu Polskiego          

                                                                      Stowarzyszenia  Arbitrażu i Mediacji,

           Arbitraż z punktu widzenia przedsiębiorcy

           11.10- 11.30- Adam Nowaczkiewicz - przedsiębiorca , właściciel firmy Yoropen

          Arbitraż a samorząd terytorialny

           11.30 -11.45 - Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski

    Spojrzenie na ADR z punktu widzenia Społecznej Rady ds. Alternatywnych

    Metod  Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze  Sprawiedliwości 

         11.45-12.00 - dr Zbigniew Czwartosz  - Przewodniczący Społecznej Rady ds.                      

                                                                           Alternatywnych Metod Rozwiązywania 

                                                                           Konfliktów i Sporów przy Ministrze 

                                                                           Sprawiedliwości 

 Arbitraż- idea a rzeczywistość

        12.00-12.20   -  Aleksandra  Petrus - Schmidt - V-ce Prezes Zarządu Polskiego          

                                                                                      Stowarzyszenia  Arbitrażu i Mediacji,

        12.20- 12.40 -  Przerwa kawowa

II . ADR w innych krajach  -moderator dr Robert Cichórz

Arbitraż na Ukrainie

       12.40-13.00 - prof. Igor G. Pobirchenko - Honorowy Prezes Międzynarodowego Sądu       

                                                                           Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-

                                                                           Handlowej Ukrainy, Kijów

       prof. Mykola Seliwon -   Prezes Międzynarodowego Sądu   Arbitrażowego 

                                                przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ukrainy, 

                                                Kijów

Nowe ustawodawstwo o arbitrażu i mediacji w Kazachstanie

         13.00-13.15 - prof. M.K.  Sulejmienow - Prezes Kazachskiego Międzynarodowego 

                                                                          Arbitrażu , Kazachstan

 Arbitraż w Gruzji - wczoraj , dziś i jutro

        13.15-13.30  Nikoloz Pitskhelauri -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji

Międzynarodowy arbitraż i mediacja - ustawodawstwo Republiki Azejberdżanu

  13.30-13.45 - Rustam A. Mehdiyew - V-ce Prezes Międzynarodowego Sądu

                                                                  Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo -   

                                                                  Handlowej Azejberdżanu , Baku

Arbitraż i mediacja w Rosji

     13.45-14.00- Jufimowa Olga Wjaczesławowna - Dyrektor Międzynarodowego Centrum

                                                                                    Rozstrzygania Sporów Pozarządowych ,

                                                                                    Kazań

Stały sąd polubowny tradycja , nowoczesność i  przyszłość

       14.00-14.15 - Lenka Pavlova - arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej

                                                          Republiki Czeskiej i Izby Rolniczej Republiki Czeskiej

Mediacja w Serbii - nowe uregulowania prawne dotyczące mediacji

       14.15-14.30 - Dr Monika Milošević - Wydział Prawa University of Union , Serbia

Wdrożenie ADR na Ukrainie - podstawowe problemy i tendencje

        14.30-14.45 - Igor Dutka -Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Lwowskim     

                                                   Stowarzyszeniu Uczestników Rynku Nieruchomości ,           

                                                   Ukraina

Specyfika Mediacji na Ukrainie

         14.45-15.00 - Iryna  Kalinskaya - partner w kancelarii  Chernyavskyi, Kalilinskaya and            

                                                               Partner, Kijów

Arbitraż na Litwie     

          15.00 -15.15 - Doc. dr. Juozas Šatas - Prezes Wileńskiego Międzynarodowego i

                                                                        Krajowego Arbitrażu Handlowego

UE - Wschód. Partnerstwo w arbitrażu - wizja

         15.15-15.30 - Peter Tærø Nielsen - - arbiter , kancelaria Hulgaard Advokater, Dania

         15.30 -15.45  Dyskusja na temat przyszłości ADR

         15.45 -16.45 Przerwa-Lunch

  III .      16.45. Rozpoczęcie obrad Forum Współpracy ADR Odessa 2010

Pobierz załączniki

Forum Współpracy ADR Odessa 2010
Plan konferencji

Przydatne linki