Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

Kalendarium

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Centrum Handlowe Chemobudowa-Kraków S.A. - 23.07.2020 r.


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, działając na podstawie § 16 ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. z późn. zmianami, w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, informuje, że uchwałą z dnia 21 maja 2020  roku Nr 330/X/2020 celem przeprowadzenia wyborów na funkcje i do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie XI kadencji zwołała na dzień:


Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2020 - rekrutacja on-line


Po wypełnieniu swoimi danymi formularza rekrutacyjnego, należy wydrukować z systemu wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz kwestionariusz osobowy, a następnie dostarczyć te dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami do biura OIRP w Krakowie, osobiście lub przesłać pocztą.


III Rajd alpejski - Alpy Berneńskie, 21-30.08.2020 r.


Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na III Rajd Alpejski. Trekking odbędzie się  w dniach od 21 do 30 sierpnia 2020 r. w Alpach Berneńskich określanych też jako "Małe Himalaje" Alp Szwajcarskich.


Kraków Intellectual Property Law Summer School - Kraków, 14-18.09.2020 r.


Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji oraz Katedra Prawa Własności Intelektualnej serdecznie zapraszają do uczestnictwa w сzwartej edycji Kraków Intellectual Property Law Summer School – szkoły letniej prawa własności intelektualnej, która w tym roku wyjątkowo odbędzie online w dniach 14-18 września 2020 r.


Konferencja: Czy i jak mediować w sektorze publicznym? - Kraków 16.03.2020


Konferencja została przełożona, nowy termin to 21.09.2020.

 

 

 

                                         Ogólnopolska Konferencja poświęcona tematyce: ”Czy i jak mediować w sektorze publicznym? Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – aspekty praktyczne”


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2020 r.


Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00.


ZMIANA TERMINU - Konferencja „Ustawa o własności lokali - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” - 24-25 kwietnia 2020


W związku z Zarządzeniem Rektora odwołano wydarzenia o charakterze otwartym, termin konferencji uległ zmianie. Nowy termin to: 23-24 październik 2020 r. (piątek-sobota).


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa