Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie wyjazdowe - Zakopane 11-13.10.2019

Szkolenie wyjazdowe - Zakopane 11-13.10.2019

Komisja d/s szkoleń Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
w dniach od 11 do 13 października 2019 r.

w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „Geovita"
w Zakopanem, ul. Wierchowa 4

organizuje szkolenie wyjazdowe, którego tematem będzie:

 

 1. Stres w pracy prawnika. Sposoby walki ze stresem.

Prawnicy to grupa zawodowa szczególnie narażona na stres, świadczą o tym wyniki badań. Skutki długotrwałego stresu potrafią być destrukcyjne. Na szkoleniu pogłębimy wiedzę na temat tego zjawiska oraz poszukamy odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są przyczyny i konsekwencje stresu zawodowego w moim przypadku?
 • Jaka jest moja indywidualna podatność na stres?
 • Jak radzę sobie ze stresem i jak mogę to robić lepiej/inaczej?
 • Co konkretnie zrobię po szkoleniu, aby lepiej zarządzać stresem? 

Program szkolenia:

 • Psychofizjologia stresu – mechanizm stresu, przyczyny i skutki.
 • Indywidualna podatność stres.
 • Rozpoznawanie stresu – objawy krótko i długotrwałego stresu.
 • Stres w pracy prawnika.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem – ćwiczenia.
 • Stres a konflikt.
 • Plan zmian – co zrobię po szkoleniu?

Wykładowca: Ryszard Sowiński, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 • Pomaga prawnikom doskonalić swoje kompetencje i praktyki, by czerpali większą satysfakcję z pracy.
 • Doradca kancelarii prawnych w zakresie zarządzania.
 • Coach w zakresie coachingu menedżerskiego i umiejętności sprzedażowych.
 • Trener prowadzący szkolenia biznesowe dla prawników.
 • Praktyk w zakresie badania osobowości w biznesie instrumentem Facet5.
 • Prawnik z wieloletnim doświadczeniem pracy w kancelariach 
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Coachingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (specjalność coaching menedżerski oraz life coaching).
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Psychologia w Zarządzaniu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 

 1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych na tle obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie nowo uchwalonej przez Sejm ustawy – Prawo zamówień publicznych na tle regulacji obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany obecnych uregulowań oraz uregulowania wprowadzone w nowej ustawie Pzp.

Z uwagi na fakt, że nowa ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r. podczas szkolenia zostaną omówione również praktyczne kwestie związane ze stosowaniem wybranych przepisów obecnie obowiązującej ustawy Pzp.   

Program szkolenia:

 • Ogólna charakterystyka nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz wyłączenia obowiązku stosowania nowej ustawy Pzp.
 • Zamówienia bagatelne.
 • Nowe zasady udzielania zamówień publicznych.
 • Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznych.
 • Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego.
 • Postępowania o udzielenie zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne.
 • Klauzule abuzywne w umowach w sprawie zamówienia publicznego.
 • Raport z realizacji zamówienia.
 • Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych.
 • Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego i skargowego.
 • Zmiany w zakresie kontroli zamówień publicznych.

Uczestników zakwalifikowanych na szkolenie, którzy chcieliby zadać wykładowcy pytanie z zakresu tematyki wykładu prosimy o przekazanie pytań pisemnie na adres: szkolenia@oirp.krakow.pl do dnia 28 września br.

 

Wykładowca : radca prawny Rafał Jędrzejewski

 

Specjalista w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy w organach administracji państwowej. Od początku kariery zawodowej zajmuje się zamówieniami publicznym: w latach 2003-2004 w WIOŚ w Warszawie, a następnie w latach 2005-2015 jako pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, w którym w latach 2007-2009 był naczelnikiem Wydziału Opinii, Orzecznictwa i Spraw Sądowych Departamentu Prawnego, a w latach 2009-2015 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych i koordynatora Zespołu Radców Prawnych w DP UZP. Swoim klientom doradza w szerokim aspekcie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udziale zamówień publicznych. Zapewnia wsparcie i nadzoruje postępowania administracyjne w sprawach nałożenia kar pieniężnych za naruszenia przepisów PZP. Był zaangażowany w przygotowanie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych. Autor wielu publikacji – między innymi z zakresu zamówień publicznych, koncesji i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz  Okręgowej Izby Radców Prawnych.

 

Szkolenie rozpocznie się w dniu 11 października 2019 r. o godzinie 12-tej, a zakończy śniadaniem w dniu 13 października 2019 r.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a zakwaterowanie w pokojach będzie możliwe przed rozpoczęciem wykładów, o ile zostaną one przygotowane przez Ośrodek przed godziną 12.

Wykwaterowanie w dniu 13 października br. winno nastąpić do godziny 12.00.

Ze względu na dofinansowanie szkolenia przez Radę OIRP w Krakowie koszt szkolenia wynosi:

 • 400 zł - dla radców prawnych korzystających z zakwaterowania i pełnego wyżywienia  (śniadania, obiady i kolacje)
 • 160 zł za korzystanie z samych wykładów, obiadów i przerw kawowych (nie obejmuje kolacji).

Uczestnicy szkolenia zgłaszający się na wykłady bez zakwaterowania mogą za dodatkową opłatą uczestniczyć w kolacjach integracyjnych w dniu 11 i 12 października br. (prosimy o zaznaczenie na zgłoszeniu zamiaru uczestniczenia w kolacjach). Koszty kolacji zostaną podane zainteresowanym do dnia 1 października br.

Uczestnicy przebywający na diecie wegetariańskiej proszeni są o podanie stosownej informacji na druku zgłoszenia.

 

Druki zgłoszenia zostały zamieszczone pod niniejszym ogłoszeniem.

 

Uczestnicy, za których koszty uczestnictwa opłaca pracodawca są zobowiązani do przesłania indywidualnego zgłoszenia uczestnictwa (osobiście podpisane zgłoszenie nr 3 lub 4) i na jego podstawie zostaną wpisani na listę uczestników. W razie odmowy przez pracodawcę zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu, zgłaszający się może dokonać zapłaty samodzielnie, zachowując miejsce na liście uczestników.

Zgłoszenie wraz z dowodem uiszczenia opłaty za szkolenie może zostać doręczone elektronicznie na adres: szkolenia@oirp.krakow.pl, osobiście do Biura Izby, przesłane faxem (tel. 12 410 84 01), lub pocztą tradycyjną.

Jednoczesne przesłanie dowodu opłaty nie dotyczy uczestników, którzy wybiorą zgłoszenie nr 3 lub 4 ze wskazaniem pracodawcy, który poniesie koszty uczestnictwa. Zapłata winna nastąpić przed terminem szkolenia, lecz nie dotyczy to pracodawców - jednostek sektora finansów publicznych.

Na blankiecie przelewu należy wpisać imię i nazwisko radcy, którego wpłata dotyczy. Na formularzu zgłoszenia należy wskazać również osobę, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju dwuosobowym, trzyosobowym lub czteroosobowym (studia dwupokojowe z wspólną łazienką). Niewskazanie takiej osoby powoduje ustalenie drugiej, trzeciej lub czwartej osoby w pokoju przez organizatorów.

Uwaga! Brak jest pokoi jednoosobowych, jednakże w razie mniejszej, niż przewidywana liczby uczestników będzie możliwe zakwaterowanie uczestnika w pokoju dwuosobowym za dopłatą za niewykorzystane drugie miejsce. Informacja o możliwości takiego zakwaterowania zostanie podana po dwóch tygodniach od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

UWAGA!

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które regularnie, tj. za każdy miesiąc z góry   opłacali składki członkowskie i  składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia oc radców prawnych i tym samym w  dniu 31 sierpnia  2019 r. nie zalegali w opłatach.

W przypadku zaległości w opłatach w dniu 31 sierpnia br., zgłaszający uczestnictwo nie zostaną zakwalifikowani do udziału w szkoleniu.

Prosimy o nie przesyłanie zgłoszeń w przypadku jakichkolwiek zaległości  w opłatach składek.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu, potwierdzona na piśmie, jest możliwa najpóźniej do dnia 1 października  2019 r. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, nie będzie uprawniać do zwrotu wniesionej opłaty.

Uczestnicy szkolenia, którzy w dniu 12 października br. wyjadą po wykładach i nie będą uczestniczyć w kolacji integracyjnej oraz nie będą nocować z 12/13 października br. proszeni są o pisemne zgłoszenie wcześniejszego wyjazdu do dnia 1 października br., aby OIRP dopłacająca do kosztów szkolenia, nie ponosiła kosztów niewykorzystanych świadczeń.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 30 punktów szkoleniowych.

Uczestnikom szkolenia, którzy opuszczą wykłady nie zostaną przyznane punkty szkoleniowe.

Uwaga: na szkoleniu obowiązuje strój formalny.

W piątek 11 października br. kolacja będzie miała charakter grillowy (na Sali jadalnej) - strój dowolny, a w dniu 12 października br. – Kolacja integracyjna na Sali jadalnej – prosimy o strój elegancki.

 

Pliki do pobrania

nr 1 z zakwaterowaniem opłaca uczestnik 15.0 KB docx
nr 2 bez zakwaterowania -opłaca uczestnik 13.7 KB docx
nr 3 z zakwaterowaniem oplaca pracodawca 13.7 KB docx
nr 4 bez zakwaterowania opłaca pracodawca 13.7 KB docx
Plan szkolenia 13.2 KB docx
ogłoszenie o szkoleniu 2019 Geovita 21.4 KB docx
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa