Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie : „Proszę mi to naprawić!- czyli o rękojmi za wady fizyczne nie tylko przy sprzedaży" - Tarnów 10.10.2019

Szkolenie : „Proszę mi to naprawić!- czyli o rękojmi za wady fizyczne nie tylko przy sprzedaży" - Tarnów 10.10.2019


Komisja d/s szkoleń Rady OIRP w Krakowie
informuje o szkoleniu w Tarnowie

 

Termin:


10 października 2019 r. od godziny 17.00 do 20.00

Temat:
Proszę mi to naprawić!- czyli o rękojmi za wady fizyczne nie tylko przy sprzedaży"

 

Zagadnienia

1) Miejsce rękojmi za wady fizyczne w systemie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

2) Modele przywrócenia ekwiwalentności świadczeń w umowie sprzedaży:

a) dotychczasowe modele polskie,

b) model niemiecki,

c) model wynikający z prawa wspólnotowego,

d) istotne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tle dyrektywy 1999/44/WE.

3) Rękojmia za wady w prawie polskim po zmianach w KC wprowadzonych ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – rozwiązania szczegółowe.

4) Stosowanie przepisów o rękojmi odnośnie umów innych niż sprzedaż:

a) Rękojmia przy umowie dostawy,

b) Rękojmia przy umowie o dzieło,

c) Rękojmia przy umowie o roboty budowlane,

d) Rękojmia przy umowie komisu,

e) Rękojmia przy umowie leasingu.

5) Wyłączenie lub ograniczenie rękojmi za wady.

6) Roszczenia zwrotne sprzedawcy.Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Bartosz Łopalewski


Miejsce:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8 Sala nr 104 w budynku A

 

Udział w szkoleniu nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Uczestnicy otrzymają 8 punktów szkoleniowych.

 

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa