Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie e-learningowe pt. „Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w praktyce radcy prawnego”

Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała nowe szkolenie e-learningowe pt. „Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w praktyce radcy prawnego”

Zainicjowanie niniejszego szkolenia jest spowodowane ułatwieniem wykorzystywania argumentacji wynikającej z dorobku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w postępowaniach przed polskimi organami i sądami oraz przekazania praktycznych wskazówek, co do wniesienia do ETPCz skargi na naruszenie praw na szczeblu krajowym.

Sąd Najwyższy potwierdził bezpośrednie stosowanie konwencji w wyroku z 1996 roku (SN, III KZP 37/96): „postanowienia ratyfikowanych traktatów międzynarodowych mogą być, a nawet wręcz powinny, bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym – zwłaszcza w zakresie norm dotyczących praw i wolności jednostki”.

Powoływanie się na Konwencję i orzecznictwo strasburskie w postępowaniach krajowych może zatem wpływać na tok rozumowania sądów czy treść orzeczeń, niezależnie od tego, czy strona rozważa wniesienie skargi indywidualnej do ETPCz.

Sprawy z codziennej praktyki radców prawnych (prawo do rzetelnego procesu, dostęp do sądu, prawo własności, opieka medyczna, ochrona życia rodzinnego i prywatnego,  kwestie uprawnień z zakresu ubezpieczeń społecznych) są szeroko odzwierciedlone w orzecznictwie ETPCz i wchodzą w zakres zagadnień, jaki obejmuje Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Szkolenie stawia sobie za cel przyczynienie się do wykorzystania wiedzy na temat standardów strasburskich w sprawach prowadzonych przed polskimi organami i sądami. Rozumienie i dobra znajomość orzecznictwa ETPCz powinna również przyczynić się do tego, że radcowie prawni będą częściej i chętniej reprezentować skarżących w postępowaniu przed Trybunałem w Strasburgu, poddając pod rozpoznanie Trybunału sprawy o poważnych ciężarze gatunkowym oraz podnosząc procent skarg uzasadnionych, kończących się wyrokiem.

Za szkolenie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe, a całe znajduje się na stronie www.elearning.kirp.pl

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa