Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie dla kandydatów na mediatorów.

Szkolenie dla kandydatów na mediatorów.

Oferta szkolenia z zakresu Mediacji dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

Szanowni Państwo,

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zaprasza na szkolenie dla kandydatów na mediatorów.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/4 w dniach: 23-25 sierpnia 2019 r. oraz 30-1 września 2019 r.

- 23 i 30 sierpnia w godz. 15.30-19.30

- 24-25 sierpnia oraz 31sierpnia i 1 września w godz. 9.00-17.00

Łączny czas szkolenia - 40 godzin .

Grupa szkoleniowa będzie liczyła do 12 osób .

Koszt szkolenia to 1400 zł netto (1722 zł brutto)

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: t.job@oirp.krakow.pl do  20 sierpnia 2019 r.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program szkoleń

I. Procedura mediacji – 10 h

- Przebieg postępowania mediacyjnego (etapy mediacji wraz z ich charakterystyką);

- Zasady mediacji (rozróżnienie podstawowych zasad mediacji wraz z ich charakterystyką oraz wskazaniem zachowań, które należy zastosować w sytuacji zagrożenia przestrzegania zasad);

- Uczestnicy postępowania mediacyjnego;

- Rola mediatora (mediator jako menadżer konfliktu, mediacja ewaluatywna/facylitatywna/transformatywna, etyka zawodu mediatora, prawa i obowiązki mediatora);

- Zastosowanie mediacji (wskazania i przeciwwskazania do stosowania mediacji w poszczególnych rodzajach konfliktu).

II. Psychologiczne aspekty postępowania mediacyjnego – 4 h

- Konflikt (psychologiczne aspekty powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktu);

- Koło konfliktu wg Christophera Moore’a (rodzaje konfliktu i ich specyfika, rozróżnianie);

- Sposoby rozwiązywania konfliktu (negocjacje, mediacje, arbitraż, med.-arb, sąd);

- Podstawowe pojęcia negocjacyjne (pozycje, interesy, BATNA, WATNA, ZOPA).

III. Prawne i organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego – 6 h

- Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji;

- Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego;

- Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości;

- Prowadzenie dokumentacji;

- Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;

- Organizacja komunikacji w mediacji (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, neutralny język);

- Techniki na impas w mediacji;

- Analiza i diagnoza konfliktu (ocena, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, identyfikacja pozycji, potrzeb i interesów każdej ze stron, przechodzenie od pozycji do interesów).

IV. Trening praktyczny i podsumowanie – 20 h

- Prowadzenie całego postępowania mediacyjnego przez uczestników szkolenia (zamiana ról na poszczególnych etapach mediacji);

- Przygotowanie dokumentacji z mediacji;

- Pełnomocnik w mediacji (trening postępowania mediacyjnego przy uczestnictwie pełnomocnika po jednej/obu stronach konfliktu);

- Mediator w sądzie;

- Komediacja;

- Współpraca mediatora z innymi specjalistami (biegły, notariusz);

- Superwizja (wzajemna ocena uczestników)

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt pod nr tel.

533 660 566 lub poprzez e-mail: t.job@oirp.krakow.pl

 

Z poważaniem

Dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie

radca prawny

Tomasz Job

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa