Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie dla kandydatów na mediatorów.

Szkolenie dla kandydatów na mediatorów.

Szanowni Państwo,

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zaprasza na szkolenie dla kandydatów na mediatorów.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/4 w dniach: 17-19 maja oraz 24-26 maja 2019 r.

 

- 17 i 24 maja w godz. 15.30-19.30

- 18-19 maja oraz 25-26 maja w godz. 9.00-17.00

 

Łączny czas szkolenia - 40 godzin. 

 

Grupa szkoleniowa będzie liczyła do 12 osób.

Koszt szkolenia to 1400 zł netto .

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: t.job@oirp.krakow.pl do 13 maja 2019r.

  

Program szkoleń:

1. Procedura mediacji – 10 h

 • Przebieg postępowania mediacyjnego (etapy mediacji wraz z ich charakterystyką);
 • Zasady mediacji (rozróżnienie podstawowych zasad mediacji wraz z ich charakterystyką oraz wskazaniem zachowań, które należy zastosować w sytuacji zagrożenia przestrzegania zasad);
 • Uczestnicy postępowania mediacyjnego;
 • Rola mediatora (mediator jako menadżer konfliktu, mediacja ewaluatywna/facylitatywna/transformatywna, etyka zawodu mediatora, prawa i obowiązki mediatora);
 • Zastosowanie mediacji (wskazania i przeciwwskazania do stosowania mediacji w poszczególnych rodzajach konfliktu).

2. Psychologiczne aspekty postępowania mediacyjnego – 4 h

 • Konflikt (psychologiczne aspekty powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktu);
 • Koło konfliktu wg Christophera Moore’a (rodzaje konfliktu i ich specyfika, rozróżnianie);
 • Sposoby rozwiązywania konfliktu (negocjacje, mediacje, arbitraż, med.-arb,
 • sąd);
 • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (pozycje, interesy, BATNA, WATNA, ZOPA).

 3. Prawne i organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego – 6 h

 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji;
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego;
 • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości;
 • Prowadzenie dokumentacji;
 • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
 • Organizacja komunikacji w mediacji (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, neutralny język);
 • Techniki na impas w mediacji;
 • Analiza i diagnoza konfliktu (ocena, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, identyfikacja pozycji, potrzeb i interesów każdej ze stron, przechodzenie od pozycji do interesów).

 4. Trening praktyczny i podsumowanie – 20 h

 • Prowadzenie całego postępowania mediacyjnego przez uczestników szkolenia (zamiana ról na poszczególnych etapach mediacji);
 • Przygotowanie dokumentacji z mediacji;
 • Pełnomocnik w mediacji (trening postępowania mediacyjnego przy uczestnictwie pełnomocnika po jednej/obu stronach konfliktu);
 • Mediator w sądzie;
 • Komediacja;
 • Współpraca mediatora z innymi specjalistami (biegły, notariusz);
 • Superwizja (wzajemna ocena uczestników)

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 533 660 566 lub poprzez e-mail: t.job@oirp.krakow.pl

 

Z poważaniem

Dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie

radca prawny
Tomasz Job 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa