Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Szkolenia on-line OIRP w Krakowie w lutym i w marcu 2021 r.

Szkolenia on-line OIRP w Krakowie w lutym i w marcu 2021 r.

Komisja d/s szkoleń oraz Komisja d/s promocji, integracji i współpracy zagranicznej informują o szkoleniach on-line w lutym i marcu 2021 r.

 

Luty 2021

 1. 10 lutego 2021 r. od 17.00 do 19.00

  „Skuteczne wystąpienia. Jak mówić, żeby nas słuchano i jak przekonywać rozmówców?”

  Wykładowca :  Filip Werstler - trener wystąpień publicznych i komunikacji.


 2. 17 lutego 2021 r. od 17.00 do 20.00

  „Zmiany w podatku dochodowych od osób prawnych i fizycznych 2021 w świetle praktyki radcy prawnego, w tym nowe formy opodatkowania działalności radcy prawnego”

  Wykładowca :  Jarosław Włoch, radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP

 

 1. 24 lutego 2021 r. od 17.00 do 20.00

  „Zmiany w VAT - SLIM VAT, OSS, JPK, MPP i inne ciekawe skróty w praktyce radcy prawnego”

  Wykładowca :  Justyna Zając-Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy 11664, Prezes Zarządu MISP

 2. 26 lutego 2021 r. od 17.00 do 20.00

  „Restrukturyzacja w dobie pandemii COvid-19”

  Szkolenie poprowadzą:

  Karol Tatara - Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Prezes zarządu spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o.

  Maciej Knopek - Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Wiceprezes zarządu spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o.

  W trakcie szkolenia zostaną omówione dwa najskuteczniejsze obecnie narzędzia formalnej restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w kryzysie, tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (wprowadzone do polskiego porządku prawnego tzw. Tarczą 4.0.) oraz postępowanie sanacyjne.
  Prowadzący przedstawią również skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na otrzymane dofinansowanie z tzw. Tarczy Finansowej PFR oraz możliwości otrzymania nowego finansowania dla firm w kryzysie od ARP.

  Za udział w szkoleniu można będzie otrzymać 8 punktów szkoleniowych.

  Link do logowania zostanie udostępniony w czwartek 25 lutego 2021 r.

   

Marzec 2021

 1. 2 marca 2021 r. od 17.00 do 20.00

  „BREXIT - aspekty prawne i podatkowe, dotyczące polskich przedsiębiorców i rezydentów działających w UK”

  Wykładowca : Paulina Jachna, radca prawny, Kancelaria DK LAW Drzewiecka & Kwiatkowska radcowie prawni

  

 1. 3 marca 2021 r. od 17.00 do 20.00

  „Ciężar dowodu w sprawach o roszczenia odszkodowawcze przeciwko członkom organów osób prawnych”

  Wykładowca : Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek

 

 1. 17 marca 2021 r. od 17.00 do 20.00

  „Kontrola wydatkowania środków z narzędzi antykryzysowych w praktyce radcy prawnego (subwencja PFR, dofinansowania, pożyczka)”

  Wykładowcy : Anna Stokłosa, radca prawny, LL.M, Dyrektor Działu Obsługi Spraw Pracowniczych MISP oraz Justyna Zając-Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy 11664, Prezes Zarządu MISP

 1. 24 marca 2021 r. od 17.00 do 20.00

  „ Problematyka kosztów w sprawach cywilnych:

- uiszczanie opłat i zaliczek,

- zwolnienie od kosztów sądowych,

- rozstrzyganie o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie,

- zaskarżanie orzeczeń w przedmiocie kosztów sądowych"


Wykładowca :  Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek

 

 1. 31 marca 2021 r. od 17.00 do 20.00

  „Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii radcy prawnego oraz w działalności klienta”

     Wykładowca :  Anna Stokłosa, radca prawny, LL.M, Dyrektor Działu Obsługi Spraw Pracowniczych MISP

 

Linki rejestracyjne do w/w szkoleń będą wysyłane newsletterem na adresy e-mail radców prawnych , którzy udostępnili je naszej Izbie. 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa