Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenia OIRP w Krakowie - październik-listopad 2019

Szkolenia OIRP w Krakowie - październik-listopad 2019

Komisja d/s szkoleń Rady OIRP w Krakowie
informuje o szkoleniach, które odbędą się w Krakowie:

Szkolenie 1

Terminy:

  • 3 października 2019 r (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 20:00
  • 7 listopada 2019 r. ( czwartek ) od godz. 17.00 do godz. 20.00 (powtórzenie wykładu)

Temat:
„Reforma KPC wprowadzona ustawą z 4 lipca 2019 roku – postępowanie rozpoznawcze, w tym postępowania odrębne”

Wykładowca:
Bartosz Łopalewski - Sędzia sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Miejsce:
Aula B 008 w budynku B Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego ul. G. Herlinga-Grudzińskiego

 

Szkolenie 2:

Terminy:
17 października 2019 r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 20:00 
28 listopada 2019 r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 20:00 (powtórzenie wykładu)

Temat:
„Reforma KPC wprowadzona ustawą z 4 lipca 2019 roku - środki zaskarżenia, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne oraz koszty sądowe” 

Wykładowca:
Bartosz Łopalewski - Sędzia sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Miejsce:
Aula B 008 w budynku B Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego ul. G. Herlinga-Grudzińskiego

Udział szkoleniach będzie wymagać uprzedniego zgłoszenia drogą elektroniczną na adres skrzynek  mailowych, które zostaną podane w informacjach ogłaszanych na stronie internetowej OIRP na tydzień przed każdym szkoleniem oraz przesłanych newsletterem radcom prawnym, którzy udostępnili Izbie aktualne adresy mailowe.

Zgłoszenia wcześniejsze nie będą uwzględniane.

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa