Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Szkolenia on-line OIRP w Krakowie w kwietniu 2021 r.

Szkolenia on-line OIRP w Krakowie w kwietniu 2021 r.

Komisja ds. szkoleń OIRP w Krakowie informuje o szkoleniach on-line  w kwietniu 2021 r.

 

 1. 7 kwietnia 2021 r. od godz. 17.00 do 19.15

 „Zgromadzenia online. Technologiczna odpowiedź dla zdalnych zgromadzeń. Platforma w praktyce”

 1. Środowisko prawne zdalnych posiedzeń organów spółek
 2. Wymogi dla skuteczności i ważności uchwał podjętych zdalnie
 3. Regulaminy odbywania zgromadzeń zdalnych oraz sposobie ich przyjęcia
 4. Sposób zapewnienia tajnego głosowania
 5. Protokołowaniu zdalnych posiedzeń
 6. Rozwiązania technologiczne wraz z prezentacją jednego z nich (platforma do zgromadzenia.online ) - przeprowadzenie symulacji e-zgromadzenia

 

Wykładowcy:

Kamila Kurkowska - współzałożycielka LT BOX sp. z o.o. (www.zgromadzenia.online ), prezeska Fundacji Women in Law, ambasadorka European Legal Tech Association w Polsce, sędzia i mentorka podczas Global Legal Hackaton 2020, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech, oraz dyrektorka zarządzająca firmy Firemind. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland.

radca prawny  Agnieszka Krysik - założycielka kancelarii prawnej KRYSIKLAW, współzałożycielka LT BOX sp. z o.o. (www.zgromadzenia.online ), od 2009 r. współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych Wydawnictwa CH Beck w zakresie walnego zgromadzenia (w tym e-zgromadzenia) oraz rady nadzorczej spółki akcyjnej. Doradza w obszarze korporacyjnym, sukcesyjnym, reorganizacyjnym, M&A, firmom rodzinnym, grupom kapitałowym, prywatnej przedsiębiorczości, Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych, Business Centre Club.

 

 1. 14 kwietnia 2021 r. od godz. 17.00 do 20.00

 

„Postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej – nowa regulacja w k.p.c. i jej mankamenty”.

 

 1. Zdefiniowanie „Sprawy własności intelektualnej”.
 2. Charakterystyka właściwości sądów do spraw własności intelektualnej.
 3. Zasady postępowania odrębnego.
 4. Nowe instytucje procesowe wprowadzone wraz z postępowaniem w sprawach własności intelektualnej.
 5. Wybrane problemy i wątpliwości proceduralne na gruncie nowej regulacji.

 

Wykładowca : radca prawny : dr Zbigniew Pinkalski - pracownik naukowy Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ , Senior Associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. , laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę doktorską w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP w 2014 r. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologiach, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie sportowym i prawie konkurencji; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu zarówno w prasie branżowej, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych; laureat plebiscytu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez „Gazetę Prawną”.

 

 1. 21 kwietnia 2021 r. od godz.17.00 do 20.00

„Prawo prasowe”

 1. Podstawowe pojęcia ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
 2. Prawo dostępu do informacji oraz krytyka prasowa na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  - podmioty zobowiązane;
 3. Prawa i obowiązki dziennikarzy - w szczególności omówienie instytucji autoryzacji oraz tajemnicy dziennikarskiej;
 4. Sprostowanie - podstawy do wystąpienia z wnioskiem, miejsce i termin publikacji sprostowania, odmowa opublikowania sprostowania, postępowanie sądowe o opublikowanie sprostowania;
 5. Odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe oraz zasad ogólnych, w tym zagadnienia związane z naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej - środki ochrony na gruncie prawa cywilnego, aspekty proceduralne oraz przestępstwem zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania - aspekty materialne i proceduralne w ramach postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

 

Wykładowca : radca prawny Karol Szmak – absolwent prawa i europeistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent Centrum Studiów Europejskich im.Jeana Monneta, stypendysta Georg August Universitat w Getyndze

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Link rejestracyjny na szkolenie: „Zgromadzenia online. Technologiczna odpowiedź dla zdalnych zgromadzeń. Platforma w praktyce” - 7.04.2021


Zapraszamy na szkolenie „Zgromadzenia online. Technologiczna odpowiedź dla zdalnych zgromadzeń. Platforma w praktyce”.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa