Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Dodatkowy nabór do VIII grupy szkoleniowej w ramach projektu unijnego

Dodatkowy nabór do VIII grupy szkoleniowej w ramach projektu unijnego

 

WZNOWIENIE SZKOLEŃ ZDALNYCH PO WAKACYJNEJ PRZERWIE

Z  PARTERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO

Dodatkowy nabór do VIII grupy szkoleniowej w ramach projektu unijnego

 

Szanowni Państwo,

W dniu 5 września po wakacyjnej przerwie wznawiamy szkolenia w formie zdalnej z Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Istnieje możliwość dołączenia do uczestników projektu- grupy VIII. Zarówno szkolenia jak i projekt realizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie kończą się w październiku 2020 roku. Udział w projekcie to doskonała okazja nie tylko do zdobycia niezbędnych punktów szkoleniowych, ale do zdobycia nowych kompetencji i wiedzy w tej strategicznej dla rozwoju inwestycji dziedzinie prawa !

W obliczu kończących się środków z dotacji unijnych oraz ograniczonych możliwości inwestycyjnych samorządów związanej z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 sięgnięcie po kapitał prywatny może wkrótce okazać się jedynym możliwym sposobem kontynuowania inwestycji tj. budowy w Polsce dróg, parkingów, szpitali, szkół, czy wielu innych obiektów użyteczności publicznej. Jeszcze w styczniu w raportach branżowych podawano, że inwestycje sektora samorządowego w 2020 r. pozostaną na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. Dziś można stwierdzić, że dynamicznie pogarszająca się sytuacja gospodarcza, wynikająca z pojawienia się pandemii wirusa SARS-CoV-2 i kryzys gospodarczy, który za nią postępuje, będzie skutkowała zatrzymaniem wielu inwestycji publicznych realizowanych w formule tradycyjnej przez JST. Ratunkiem dla nich może być partnerstwo publiczno-prywatne.

Badania prowadzone na świecie wykazują, że projekty w modelu PPP są tańsze, sprawniej wdrażane a wymagane standardy są wyższe niż w klasycznych zamówieniach publicznych. Z tych powodów PPP w najbliższej przyszłości stanie się standardowym, powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Dlatego warto pozyskać wiedzę w tym zakresie od osób, które już od wielu lat zajmują się tym zagadnieniem.

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna dodatkową rekrutację do ostatniej grupy szkoleniowej z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Szkolenia te odbywają się w ramach zawodowego doskonalenia obowiązkowego dla radców prawnych i za udział w szkoleniu przyznawane są punkty szkoleniowe (Łączna, maksymalna ilość punktów, które otrzymać może uczestnik szkoleń za udział w IX Modułach szkoleniowych to aż 140 punktów,  14 punktów szkoleniowych za każde szkolenie)

Szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter ekspercki i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).  

Szkolenia w ramach projektu odbywają się w formie zdalnej, wykorzystującąc nowoczesne techniki multimedialne oraz narzędzia do szkolenia na odległość.

Możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej to również szansa dla tych wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Krakowie, którzy z różnych względów zawodowych i osobistych nie mogli uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych.

Dodatkowo należy podkreślić, że prowadzenie zajęć w tej formie umożliwia wszystkim uczestnikom interaktywny i swobodny udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (warsztatach, rozmowach na żywo, konsultacjach, chatach itp.). Szkolenia są nagrywane. W przypadku kolizji terminów szkoleń z obowiązkami uczestników możliwe jest odbycie szkolenia w innym dogodnym terminie!

Najbliższe szkolenie odbędzie się 5 września br. od godz. 10:00. Zmienione kryteria naboru do projektu pozwalają każdej osobie zainteresowanej zdobyciem wiedzy w dziedzinie partnerstwa publiczno- prywatnego na uczestnictwo w projekcie.

Dodatkowa Rekrutacja:

 1. Dodatkowa rekrutacja prowadzona jest w sposób zdalny za pomocą elektronicznych narzędzi komunikacji.
 2. W toku rekrutacji Kandydat składa drogą elektroniczną na adres ppp@oirp.krakow.pl w formie:
  a) plików podpisanych podpisem kwalifikowanym lub
  b) plików podpisanych w portalu Profilu Zaufanego pz.gov.pl lub
  c) skanów dokumentów podpisanych własnoręcznie – jeżeli Kandydat nie ma możliwości użycia wskazanych wcześniej metod, następujące dokumenty:
 • Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu – podpisane przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu),
 • Deklarację udziału w projekcie (wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu),
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 4 do Regulaminu).

Listy obecności zastępuje się listami uczestników zajęć z elektronicznej platformy zdalnego nauczania.

Aktualny Harmonogram szkoleń dla grupy VIII przedstawia się następująco:

 

Nr Modułu

Temat szkolenia

Grupa VIII

I

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) – rola prawników praktyków w stanowieniu prawa w dziedzinie PPP dla sektora usług publicznych i prywatnych

Możliwość odrobienia w terminie dogodnym dla uczestnika

II

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – ramy organizacyjno-prawne, cele korzyści oraz modele ich zastosowania

Możliwość odrobienia w terminie dogodnym dla uczestnika

III

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – zastosowanie w praktyce

Możliwość odrobienia w terminie dogodnym dla uczestnika

IV (cz. I)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część I)

Możliwość odrobienia w terminie dogodnym dla uczestnika

IV (cz. II)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część II)

Możliwość odrobienia w terminie dogodnym dla uczestnika

V

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a zamówienia publiczne

05.09.2020 r.

VI

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a koncesja

19.09.2020 r.

VII

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – efektywność PPP, analiza ekonomiczna i finansowa

26.09.2020 r.

VIII

Partnerstwo Publiczno - Prywatne – różne zagadnienia związane z partnerstwem

10.10.2020 r.

IX

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – opracowanie projektu PPP i przykładowej umowy

24.10.2020 r.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie OIRP w Krakowie pod adresem www.oirp.krakow.pl .

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie tj. : płk. Francesco Nullo 8 /4, 31-543 Kraków, I piętro.

Kontakt z biurem projektu:

e-mail: ppp@oirp.krakow.pl,

telefon: 603-787-631,

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń, poniedziałek - piątek:   16:00 - 18:00, sobota:   10:00 - 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie,

Dorota Olbrycht-Strzelecka

Radca prawny

Kierownik Projektu

Pliki do pobrania

OIRP_załącznik 4_oswiadczenie wykorzystanie wizerunku w projekcie ed.2019.pdf 335.4 KB pdf
OIRP_załącznik 3_deklaracja udziału w projekcie_ed2019.pdf 343.2 KB pdf
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie RP.pdf 271.5 KB pdf
Wzór Umowa z uczestnikiem projektu_2019.doc 409.0 KB doc
OIRP_załacznik nr 2_Oświadczenie_Uczestnika_projektu(1).doc 624.0 KB doc
OIRP_załącznik 1_formaularz rekrutacyjny ed.2019.doc 379.0 KB doc
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa