Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie: Odpowiedzialność za szkody medyczne - Warszawa 29.09.2017

Szkolenie: Odpowiedzialność za szkody medyczne - Warszawa 29.09.2017

Szkolenie

Odpowiedzialność za szkody medyczne

W programie szkolenia m.in.:

  1. Prawa pacjenta do pełnej i rzetelnej informacji o stwierdzonej  chorobie.
  2. Warunki skutecznej zgody pacjenta na zabieg medyczny.
  3. Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody.
  4. Błąd w sztuce lekarskiej.
  5. Odpowiedzialność lekarza  i zakładu leczniczego za wyrządzoną pacjentowi szkodę w zależności od rodzaju zatrudnienia.
  6. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi.

Szkolenie poprowadzi jeden z największych autorytetów z zakresu prawa w Polsce: Pani Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych.

Pełne informacje o szkoleniu znajdą Państwo na: Clic.jpg

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można zapoznać się z pełną ofertą szkoleń: www.szkolenia-prawne.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

 

Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa