Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Seminarium w przedmiocie prawa upadłościowego UE w Bilbao w ramach Programu CIVILaw - 7.10.2022

Seminarium w przedmiocie prawa upadłościowego UE w Bilbao w ramach Programu CIVILaw - 7.10.2022

Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach Programu Civilaw https://elf-fae.eu/civilaw/  organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego z środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest partnerem Programu.
 
Tematyka szkolenia oscyluje wokół tematów związanych z aktami prawnymi: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 848/2015 w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 w sprawie prewencyjnych ram restrukturyzacyjnych, w sprawie zwolnienia z długu i pozbawienia praw oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność procedur dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i zwolnienia z długu, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa w sprawie restrukturyzacji i niewypłacalności)
 
Program Civilaw zakłada przeszkolenie 630 prawników z 7 państw członkowskich UE (Włochy, Hiszpania, Cypr, Rumunia, Polska, Grecja i Czechy) w zakresie instrumentów prawnych UE prawa upadłościowego i prawa rodzinnego.
 
Seminarium odbędzie się w Blibao w dniu 7 października 2022 r.
Uczestnikowi przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz do 300 EUR na koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Bilbao.
 
Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 
 
W załączeniu przesyłam program wydarzenia.
 
Tych z Państwa, którzy są zainteresowani lub mają pytania dotyczące szczegółów, zapraszam do kontaktu (dane w stopce).
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres komisjazagraniczna@kirp.pl Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23 września o godz 15.00
 
CiviLAW Bilbao Insolvency Programme 07.10.22.jpg
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa