Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komisja Współpracy z Zagranicą zaprasza na kursy internetowe opracowane przez Program HELP Rady Europy

Komisja Współpracy z Zagranicą zaprasza na kursy internetowe opracowane przez Program HELP Rady Europy

Czasy, gdy większość z nas ma ograniczoną swobodę przemieszczania się z powodu pandemii choroby koronawirusowej (COVID-19), mogą stanowić dobry moment, aby zapisać się na kursy online HELP, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat takich kwestii, jak:

 • Wprowadzenie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym nowy moduł dotyczący wykonywania orzeczeń ETPC (wersja uaktualniona; istnieją starsze wersje dostosowane do przepisów krajowych niektórych krajów)
 • Antydyskryminacja
 • Środki alternatywne wobec tymczasowego aresztowania
 • Środki alternatywne wobec detencji migrantów (niedługo dostępny na stronie internetowej)
 • Azyl i EKPCz
 • Bioetyka - Kluczowe zasady praw człowieka w biomedycynie
 • Sprawiedliwość przyjazna dzieciom
 • Zwalczanie handlu ludźmi
 • Standardy Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT)
 • Ochrona danych i prawo do prywatności
 • Prawa człowieka w sporcie
 • Gwarancje proceduralne w postępowaniu karnym i prawa ofiar
 • Zakaz złego traktowania
 • Prawo własności
 • Uzasadnianie wyroków w sprawach karnych
 • Dzieci uchodźców i migrantów
 • Prawa osób niepełnosprawnych
 • Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa

 I wiele innych tematów

Katalog kursów HELP dostępny jest na:

 https://rm.coe.int/council-of-europe-help-programme-catalogue-of-online-courses/16809e0eb7

Po przejściu kursów uczestnicy mogą samodzielnie wydrukować „Zaświadczenie o ukończeniu".

Link do internetowego Słowniczka Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Polsko-Angielskiego i Angielsko-Polskiego: https://rm.coe.int/glossary-of-the-european-convention-on-human-rights/16808ee7ca

Glosariusz ma na celu pomóc prawnikom z państw członkowskich Rady Europy w stosowaniu prawidłowej terminologii podczas przedstawiania argumentów opartych na Konwencji w postępowaniach krajowych oraz w celu prawidłowego zrozumienia tekstu podczas czytania orzeczeń w języku angielskim.

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa