Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2019 r. i po ukończonej aplikacji

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2019 r. i po ukończonej aplikacji

Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2019 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych i złożyć ślubowanie w miesiącu lipcu br. proszone są, po odebraniu uchwały, o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 28 maja 2019 roku.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

  1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (do pobrania poniżej),
  2. karta ewidencyjna (bez uzupełnienia części H i I przeznaczonej dla radców prawnych) (do pobrania poniżej),
  3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej – podpisany!,
  4. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza - jeżeli nie zalega w aktach aplikanta!
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania poniżej),
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (do pobrania poniżej),
  7. oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis (do pobrania poniżej),
  8. oświadczenie, czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (do pobrania poniżej),
  9. jedno zdjęcie zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (obecnie 3,5 cm x 4,5 cm),
  10. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
  11. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 306), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
  12. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. - obecnie opłata wynosi 1350 zł) przelewem na konto OIRP w Krakowie.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis na listę Radców Prawnych 28.0 KB doc
Wniosek o wpis na listę Radców Prawnych 171.1 KB pdf
Karta ewidencyjna 492.2 KB pdf
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 11.5 KB docx
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 161.8 KB pdf
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 11.4 KB docx
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 158.2 KB pdf
Oświadczenie o braku postępowań karnych i dyscyplinarnych 11.7 KB docx
Oświadczenie o braku postępowań karnych i dyscyplinarnych 158.1 KB pdf
Oświadczenie o złożeniu uprzednio wniosku o wpis na listę radców prawnych 33.5 KB doc
Oświadczenie o złożeniu uprzednio wniosku o wpis na listę radców prawnych 362.9 KB pdf

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26-29.03.2019r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna (Nr 1)


Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26-29 marca 2019 r. w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17.

Wyniki egzaminu - Komisja Egzaminacyjna (Nr 1)


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26-29.03.2019r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 2


Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26-29 marca 2019 r. w Krakowie w sali konferencyjnej Hotelu Best Western Premier, ul. Opolska 14a.

Wyniki egzaminu - Komisja Egzaminacyjna Nr 2 


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26-29.03.2019r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 3


Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26-29 marca 2019 r. w Krakowie w Kompleksie Sportowym „Czyżyny” Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37.

Wyniki egzaminu - Komisja Egzaminacyjna Nr 3


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26-29.03.2019r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 4


Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26-29 marca 2019 r. w Krakowie w hali „A” Centrum Targowego „Chemobudowa Kraków” S.A., ul. Klimeckiego 14.

Wyniki egzaminu - Komisja Egzaminacyjna Nr 4


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa