Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Wpis na listę radców prawnych

Wpis na listę radców prawnych

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie zgodnie z §12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. podaje do publicznej wiadomości listę osób, które złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych:ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2015 r. i po ukończonej aplikacji


Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2015 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 7 maja 2015 roku.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2015 r., do którego przystąpiono na podst. art. 25 ust. 2


Osoby, które zdały w 2015 r. egzamin radcowski, do którego przystąpiły na podstawie art. 25 ust. 2, i chcą się wpisać na listę radców prawnych, proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie  do dnia 7 maja 2015 roku.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim, do którego przystąpiono na podst. art. 25 ust. 2


Osoby, które zdały w 2014 r. egzamin radcowski, do którego przystąpiły na podstawie art. 25 ust. 2, i chcą się wpisać na listę radców prawnych, proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 26.05. - 6.06.2014 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim i po ukończonej aplikacji


Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2014 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 26.05. - 6.06.2014 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ślubowanie radców prawnych - 18 lipca 2013 r.


W czwartek, 18 lipca 2013 roku w Hotelu Best Western Premium w Krakowie odbyło się w dwóch turach o godz. 10,00 oraz 14,00 uroczyste ślubowanie nowych radców prawnych, wpisanych na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Krakowie. Spośród najliczniejszego rocznika aplikantów w historii krakowskiego samorządu radcowskiego w dniu uroczystości ślubowanie złożyła rekordowo duża grupa -  342 nowych radców prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim i po ukończonej aplikacji


Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2013 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 23.05.2013 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim, do którego przystąpiono na podst. art. 25


Osoby, które zdały w 2013 r. egzamin radcowski, do którego przystąpiły na podstawie art. 25, i chcą się wpisać na listę radców prawnych, proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 23.05.2013 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wymagane dokumenty


1. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:

a)  ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)  korzysta w pełni z praw publicznych,
c)  ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d)  jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,
e)  odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim, do którego przystapiono na podst. art. 25


Osoby, które zdały w 2012 r. egzamin radcowski, do którego przystąpiły na podstawie art. 25 i chcą się wpisać na listę radców prawnych, proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 31.10.2012 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim i po ukończonej aplikacji


Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2012 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 31.10.2012 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim


Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2011 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 22.07.2011r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dn. 30.01.2010r.


Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

 


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa