Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2020

Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2020

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

na rok szkoleniowy 2020

dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2020 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów nie wcześniej niż po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu, a najpóźniej do dnia 22 października 2019 r. (również za pośrednictwem poczty).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
  3. oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych,
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (dot. osób, które skaładają wniosek o wpis przed upływem 14 dni od doręczenia uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską),
  7. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.) wpłaconej na konto Rady OIRP w Krakowie, nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100 (w 2019 r. jest to kwota 225 zł).

Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi również o taką informację na piśmie.

 

Kraków, dnia 1.10.2019 r.

Pliki do pobrania

Prośba o wpis na listę aplikantów radcowskich 27.5 KB doc
Prośba o wpis na listę aplikantów radcowskich 171.3 KB pdf
Oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych 11.7 KB docx
Oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych 158.1 KB pdf
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 11.5 KB docx
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 161.8 KB pdf
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 11.4 KB docx
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 158.2 KB pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 11.1 KB docx
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 749.4 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa