Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2020

Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2020

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

na rok szkoleniowy 2020

dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2020 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów nie wcześniej niż po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu, a najpóźniej do dnia 22 października 2019 r. (również za pośrednictwem poczty).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
  3. oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych,
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (dot. osób, które skaładają wniosek o wpis przed upływem 14 dni od doręczenia uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską),
  7. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.) wpłaconej na konto Rady OIRP w Krakowie, nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100 (w 2019 r. jest to kwota 225 zł).

Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi również o taką informację na piśmie.

 

Kraków, dnia 1.10.2019 r.

Pliki do pobrania

Prośba o wpis na listę aplikantów radcowskich 27.5 KB doc
Prośba o wpis na listę aplikantów radcowskich 171.3 KB pdf
Oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych 11.7 KB docx
Oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych 158.1 KB pdf
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 11.5 KB docx
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 161.8 KB pdf
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 11.4 KB docx
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 158.2 KB pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 11.1 KB docx
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 749.4 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa