Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lokalizacje egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2022

Lokalizacje egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2022

Na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1898, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1376), zarządzono, że egzamin wstępny na aplikację radcowską w Krakowie w dniu 24 września 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się w natępujących lokalizacjach:

  1. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Pawilon Dydaktyczno-Sportowy, adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27;
  2. w Hali 100-lecia KS Cracovia, Centrum Sportu Niepełnosprawnych, adres: 30-119 Kraków, Al. Marszałka Ferdinanda Focha 40.

 

Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin nie później niż o godz. 9:00, celem dokonania rejestracji.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
do spraw aplikacji radcowskiej
przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa