Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2023 I rok aplikacji radcowskiej

Komunikat Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2023 I rok aplikacji radcowskiej

 

KOMUNIKAT NR 2

Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2023

I rok aplikacji radcowskiej

 

 1. Uroczyste ślubowanie osób rozpoczynających w roku 2023 pierwszy rok aplikacji radcowskiej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, mające charakter obligatoryjny, odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/4, I piętro.

Ślubowanie odbędzie się w dwóch grupach:

 

Godzina ślubowania

osoby o nazwiskach

14.00

Proszę o przybycie na godz.13.00

 

A- Ł

15.30

Proszę o przybycie na godz.14.30

 

M-Ż

 

Prosimy o punktualność, umożliwiającą zapewnienie sprawnej i bezpiecznej organizacji.

 

 1. Zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (uchwała dostępna pod adresem: https://kirp.pl/aplikacja/regulamin-i-program-aplikacji/), z osobą wpisaną na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji. Umowa o aplikację zostanie przedstawiona do podpisu każdemu aplikantowi w dniu ślubowania.

 

 • Szczegółowy plan szkolenia na rok 2023 oraz przepisy porządkowe odbywania zajęć zostaną uchwalone przez Radę OIRP w Krakowie nie później niż 20 grudnia br. i niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej oirp.krakow.pl.
 1. Zgodnie z projektem ww. uchwał, zajęcia szkoleniowe przewidziane Programem aplikacji będą odbywać się:
 • konwersatoria - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w godzinach od 1530 do 2030. w poniedziałki dla całego roku
 • ćwiczenia – stacjonarnie w siedzibie Izby ul. Francesco Nullo 8, w godzinach od 1530 do 2030 , w dwóch grupach – „A” i „B”. Grupa „A” – w skład której wchodzić będą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do Ł - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w poniedziałki, natomiast grupa „B” – obejmująca osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery M do Ż - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w środy.

 

 1. Stosownie do art. 321 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, każdy aplikant zobowiązany jest do wnoszenia opłaty rocznej za każdy rok szkolenia. Uchwałą nr 1077/IX/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada OIRP w Krakowie dopuściła możliwość wnoszenia opłaty rocznej w ratach. Uchwała ta dostępna jest na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem: https://oirp.krakow.pl/akty-prawne/uchwala-nr-1077ix2014-rady-oirp-w-krakowie-z-dn-18122014r/

  Opłatę roczną należy wnosić na rachunek bankowy OIRP w Krakowie o numerze:

72 1240 2294 1111 0000 3708 7100


- wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „opłata roczna”.

 

 1. Zgodnie z uchwałą Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r. aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie. Natomiast zgodnie z uchwałą nr 116/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich  uiszczania i podziału, od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 30 zł miesięcznie.

  Składkę należy wnieść na ww. rachunek bankowy OIRP w Krakowie, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „składka członkowska”.

 

 1. Do dnia 31.12.2022 r. prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej oirp.krakow.pl, na której publikowane będą wszelkie aktualności, dotyczące aplikacji.

  Natomiast od dnia 2.01.2023 r. kontakt będzie odbywał się za pośrednictwem komunikatora w systemie Extranet, do którego dane do logowania otrzymają Państwo w dniu ślubowania. Logowanie się do sytemu będzie możliwe dopiero od dnia 2.01.2023 r.

  Za pośrednictwem systemu Extranet będą Państwo otrzymywali linki do zajęć zdalnych.

 

 1. Również od dnia 2.01.2023 r. będzie możliwość składania wniosków o legitymację aplikanta. Instrukcja zamawiania legitymacji pod adresem: https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-aplikantow/legitymacja-aplikanta/zamawianie-legitymacji-aplikanta-radcowskiego/

 

 1. W dniu 25.01.2023 r. zostaną przeprowadzone obowiązkowe szkolenia z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość:
 2. w godzinach od 1530 do 1700 z zakresu BHP,
 3. w godzinach od 1715 do 1845 z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.

 

 1. Wszelkie wnioski, pytania oraz uwagi dotyczące aplikacji należy przedkładać Kierownikowi szkolenia [tel.: (12) 41 75 103; e-mail: podgorska@oirp.krakow.pl ; ul. Francesco Nullo 8/4 piętro III, pok. nr 3].

 

 

 

Kierownik szkolenia

Joanna Podgórska

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa