Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2022 - rekrutacja on-line

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2022 - rekrutacja on-line

Pod niżej podanym adresem internetowym uruchomiony został elektroniczny system rejestracji na egzamin wstępny na aplikację radcowską:

ewnar.kirp.pl

Po wypełnieniu swoimi danymi formularza rekrutacyjnego, należy wydrukować z systemu wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz kwestionariusz osobowy, a następnie dostarczyć te dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami do biura OIRP w Krakowie, osobiście do 10 sierpnia 2022 r. lub przesłac pocztą (data stempla pocztowego nie może być póżniejsza niż 10 sierpnia 2022 r.).

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie stwierdzającym przyjęcie zlecenia przelewu.

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia w formie pisemnej.

Egzamin zostanie przeprowadzony 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00,
zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości.

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2022 r.


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa