Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2021 - rekrutacja on-line

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2021 - rekrutacja on-line

Pod niżej podanym adresem internetowym uruchomiony został elektroniczny system rejestracji na egzamin wstępny na aplikację radcowską:

ewnar.kirp.pl

Po wypełnieniu swoimi danymi formularza rekrutacyjnego, należy wydrukować z systemu wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz kwestionariusz osobowy, a następnie dostarczyć te dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami do biura OIRP w Krakowie, osobiście do 11 sierpnia 2021 r. lub przesłac pocztą (data stempla pocztowego nie może być póżniejsza niż 11 sierpnia 2021 r.).

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia w formie pisemnej.

Egzamin zostanie przeprowadzony 25 września 2021 r. (sobota) godz. 11.00
zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości.

Artykuły powiązaneProjekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa