Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Nabór na aplikację 2020

Nabór na aplikację 2020

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2020 - rekrutacja on-line


Po wypełnieniu swoimi danymi formularza rekrutacyjnego, należy wydrukować z systemu wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz kwestionariusz osobowy, a następnie dostarczyć te dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami do biura OIRP w Krakowie, osobiście lub przesłać pocztą.


Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje radcowską w 2020 r.


W związku z wyznaczeniem terminu egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą na dzień 26 września 2020 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów.


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2020 r.


Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00.


Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2020 r.


Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów radcowskich, podaje do publicznej wiadomośc wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia


Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację w 2020 r.


Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą na rok 2020.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa