Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2019

Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2019

 

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2019

 dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w dniu 29 września 2018 r.

 

    Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

   Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2019 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów (po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu) najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r. (łącznie z drogą pocztową).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
  3. oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych,
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010r.) wpłaconej na konto Rady OIRP w Krakowie, nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100 (w 2018 r. jest to kwota 210 zł).

Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi również o taką informację na piśmie.

 

 

Pliki do pobrania

PROSBAoWpis18.doc 24.5 KB doc
PROSBAoWpis18.pdf 82.3 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa