Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2017 dla osób, które zdały egzamin w dniu 24.09.2016r.

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2017 dla osób, które zdały egzamin w dniu 24.09.2016r.

 

Kraków, dnia 27 września 2016 r.

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2017

 dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

w dniu 24 września 2016 r.

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2017 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów (po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu) najpóźniej do dnia 14 października 2016 r.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
  3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010r.) wpłaconej na konto Rady OIRP w Krakowie nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100 (w 2016 r. jest to kwota 185 zł).

Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi również o taką informację na piśmie.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis na listę aplikantów 23.0 KB doc
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa