Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Wyszukiwarka
ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kolokwia: „Prawo finansowe, podatkowe i celne" i „Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka", 5.11.2012.


Informujemy, że kolokwium z „Prawa finansowego, podatkowego i celnego" odbędzie się w dniu 5 listopada 2012 r. w Krakowskiej Akademii o godzinie 15.30. Bezpośrednio po jego zakończeniu odbędzie sie kolokwium z „Prawa Unii Europejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka" tj. o godz. 16.00. Prosimy o przybycie na godzinę 15.00. Przypominamy o zabraniu dokumentu tożsamości.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kolokwium z „Postępowania administracyjnego"


Informujemy, iż kolokwium z „Postępowania administracyjnego" odbędzie się w dniu 3.09.2012 r. w Krakowskiej Akademii o godzinie 15.30. Prosimy o przybycie na godzinę 15.00.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kolokwium ustne z Prawa administracyjnego materialnego


Listy imienne na kolokwium ustne z Prawa administracyjnego materialnego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Praktyki w sądach i prokuraturach


  1. Imienny podział aplikantów I roku na grupy, w których będą odbywać się praktyki w sądach i prokuraturach.
  2. Harmonogram praktyk w sądach.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Podział aplikantów na trzy grupy szkoleniowe - od 8.04.2010r.


Od dnia 8 kwietnia 2010 r. nastąpi podział aplikantów I roku na trzy grupy szkoleniowe.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Podział aplikantów I roku na trzy grupy szkoleniowe


Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2010 r. nastąpi podział aplikantów I roku na trzy grupy szkoleniowe.

Podział przedstawia się następująco:

Grupa A -  zajęcia szkoleniowe teoretyczne w środy
opiekun: Władysław Wójcik, tel. 12/410 84 00 wew. 14, aplikacjaA1@oirp.krakow.pl
dyżur w siedzibie Izby: poniedziałki i wtorki w godz. 8.00 – 16.00

Grupa B - zajęcia szkoleniowe teoretyczne w czwartki
opiekun: Joanna Podgórska, tel. 12/410 84 00 wew. 30, aplikacjaA2@oirp.krakow.pl

Grupa C -  zajęcia szkoleniowe teoretyczne we wtorki
opiekun: Henryk Okraska, tel. 12/410 84 00 wew. 22, aplikacjaD@oirp.krakow.pl
dyżur w siedzibie Izby: poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 – 16.00


Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa