Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Zastępstwo procesowe na terenie Warszawy oraz praca zdalna

Zastępstwo procesowe na terenie Warszawy oraz praca zdalna

Szanowni Państwo,

aplikantka III roku przy OIRP w Warszawie z doświadczeniem zdobytym w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie (przez okres roku kalendarzowego od lutego 2014 r. do lutego 2015 r. jako studentka 4-5 roku studiów prawniczych) oraz w Kancelarii Radcowskiej w Warszawie (od lipca 2015 r. do obecnie) z doświadczeniem w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców nawiąże współpracę z Kancelarią Adwokacko-Radcowską lub Radcowską w zakresie zastępstwa na rozprawach na terenie Warszawy oraz sporządzania profesjonalnych pism procesowych, umów cywilnoprawnych bądź opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, podatkowego.

Posiadam bogate doświadczenie w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym. Sporządzałam różnorodne pisma procesowe: pozwy o zapłatę (z tytułu niezapłaconych faktur VAT, odszkodowań za uszkodzenie mienia/uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynień), pozwy rozwodowe, pozwy o alimenty, wnioski o ustalenie kontaktów z małoletnimi (wraz z zabezpieczeniem), wnioski o podział majątku, wnioski o dział spadku, wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, odpowiedzi na pozwy oraz odpowiedzi na wnioski wszczynające postępowanie, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, pisma procesowe w toku postępowania (repliki na odpowiedź na pozew, stanowiska w sprawie), zażalenia, apelacje w postępowaniach cywilnych, skargi do WSA, odwołania od decyzji SKO, skargę kasacyjną do NSA z zakresu prawa podatkowego – akcyza. Przygotowywałam również pisma na etapie przedsądowym i pozasądowym: wezwania do zapłaty, opinie prawne m.in. z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (przeniesienie ośrodka gospodarczego z Białorusi do Polski), dotyczące umów deweloperskich, umów cywilnoprawnych nazwanych (m.in. umowy najmu, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umowy zlecenie i o dzieło). Uzupełniałam druki deklaracji podatkowych oraz druki do KRS-u.

W zakresie zastępstw procesowych zastępowałam radców prawnych oraz adwokatów (wspólników w spółkach adwokacko-radcowskich) przed wszystkimi sądami rejonowymi na terenie Warszawy, okręgowymi na terenie Warszawy i Lublina oraz przed sądem apelacyjnym w Warszawie zarówno od strony Powodowej (Wnioskodawcy), jak i Pozwanej (Uczestnika postępowania): w sprawach cywilnych i gospodarczych: o zapłatę, UFK-i (ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe), przywrócenie naruszonego posiadania poprzez wydanie rzeczy (leasing), sprawy o zapłatę z weksla, sprawy dotyczące postępowania upadłościowego (od strony wierzyciela), umowy leasingowe, pożyczki, kredyty itp., bezumowne korzystanie z maszyn, bezumowne korzystanie z gruntu, sprawa z zakresu emisji papierów wartościowych, zawezwania do próby ugodowej, odszkodowawczych; administracyjnych (WSA w Warszawie), sprawach pracowniczych: o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, odszkodowawczych za dyskryminację z powodu urodzenia przez pracownicę dziecka, o niewypłacony ekwiwalent za urlop wypoczynkowy; w sprawach spadkowych: o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku oraz zachowek, w sprawach rodzinnych: sprawy rozwodowe, postępowania o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, w sprawach karnych (po stronie oskarżyciela posiłkowego w przestępstwie fakturowym, rozprawy dotyczące rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia). Jako pełnomocnik zawierałam również kilka ugód zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (reprezentowałam telewizję w sprawie o znieważenie). Na terenie Warszawy przesłuchiwałam świadków w ramach pomocy sądowej (odezwy).

Dodatkową informacją jest fakt, iż posiadam tytuł magistra finansów i rachunkowości (studia stacjonarne odbyte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Obie moje prace magisterskie dotyczyły tematyki podatkowej.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt na adres e-mail: aplikant.oirp.warszawa.3rok@gmail.com

Na Państwa prośbę udostępnię moje CV oraz list motywacyjny.

Z poważaniem,

Aplikantka radcowska OIRP w Warszawie (III rok)

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa