Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu oferuje pracę dla radcy prawnego

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu oferuje pracę dla radcy prawnego

Radca prawny

Cel istnienia stanowiska:

 • Zapewnia obsługę prawną Oddziału.

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (prawo)
 • posiadanie uprawnień radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych)

Mile widziane:

 • minimum 6 lat pracy związanej z obsługą prawną

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • znajomość obowiązujących przepisów ze wszystkich dziedzin prawa (w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych)
 • znajomość ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa
 • znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz przepisy wykonawcze związane z tymi ustawami
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, programów prawniczych (LEX, Legalis)
 • orientacja w stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawnych
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
 • skany/kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, wpis na listę radców prawnych

Forma składania dokumentów:

 • Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie zus.pl lub korespondencyjnie na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Nowym Sączu
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz
Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy/
z dopiskiem na kopercie ’Oferta pracy’

Kontakt telefoniczny: 18 4498275

Oferty przyjmowane są do 5.08.2020

Za datę złożenia dokumentów korespondencyjnie przyjmuje się datę wpływu aplikacji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Nowym Sączu.

W przypadku oferty przesłanej korespondencyjnie uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia
w swojej ofercie własnoręcznie podpisanej klauzuli o następującej treści:

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.’ Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat (w pełnym wymiarze czasu pracy w siedzibie pracodawcy)
 • zatrudnienie w stabilnej firmie

Proces rekrutacji obejmował będzie:

 • ocenę formalną dokumentów
 • rozmowę kwalifikacyjną

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.

Pełna oferta oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie zus.pl (Zakładka: Praca w ZUS, Jednostka: ZUS Oddział w Nowym Sączu).

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa