Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Wybory 2020

Wybory 2020

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zgromadzenie Delegatów OIRP w Krakowie dokonało wyboru


W dniu 23 lipca 2020 r. Zgromadzenie Delegatów OIRP w Krakowie dokonało wyboru na funkcje i do organów XI Kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz do Krajowej Rady Radców Prawnych i na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Krakowie z dnia 10.07.2020 r.


Działając na podstawie § 24 ust. 2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 6.11.2010 r. w brzmieniu uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15.02.2018 r. Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje listę zgłoszonych kandydatów w wyborach na funkcje i do organów XI kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Centrum Handlowe Chemobudowa-Kraków S.A. - 23.07.2020 r.


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, działając na podstawie § 16 ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. z późn. zmianami, w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, informuje, że uchwałą z dnia 21 maja 2020  roku Nr 330/X/2020 celem przeprowadzenia wyborów na funkcje i do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie XI kadencji zwołała na dzień:


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Krakowie z dnia 28.05.2020r.


OKW OIRP w Krakowie publikuje wzór pisemnego zgłoszenia kandydata na funkcje lub do organu OIRP w Krakowie XI kadencji.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Krakowie z dnia 11.03.2020 roku


Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Krakowie informuje, że na wyborach rejonowych w dniach 24 lutego – 6 marca 2020 roku na delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie XI kadencji zostali wybrani:


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wybory samorządowe 2020 – PARKING


Uprzejmie informujemy osoby zamierzające przyjechać na zebrania rejonowe samochodem, że istnieje możliwość skorzystania nieodpłatnie z miejsc parkingowych na terenie Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OKW OIRP w Krakowie z 19.02.2020


Listy kandydatów na delegatów dla rejonów: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OKW z dn. 12.02.2020r.


Listy kandydatów na delegatów dla rejonów I, II, III.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OKW z dn. 16.01.2020r.


Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Krakowie przypomina i informuje, że o zachowaniu terminu zgłoszenia kandydatów na delegatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura Rady OIRP w Krakowie.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat wyborczy z dn. 30.12.2019r.


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuje o:

  1. powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej,
  2. terminach i miejscach zwołania zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie XI kadencji,
  3. podziale terenu działania OIRP w Krakowie na sześć rejonów,
  4. sposobie zgłaszania kandydatów na delegatów na zgromadzenia OIRP w Krakowie XI kadencji.

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa