Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

Urzędówki

Pomoc prawna z urzędu - akty prawne i wyciąg z przepisów


Wyciąg z ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805). Wyciąg z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . (Dz.U. z 2022 r. poz. 329). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 68). Uchwała nr 277/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.


Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - rozliczenie urzędówek


Uznanie, że reprezentowanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia Sądu oraz wyznaczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych nie stanowi sprzedaży usług na rzecz takiej osoby.


Pomoc prawna z urzędu - akty prawne i wyciąg z przepisów


  • Wyciąg z ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 1822 z późn. zm.)
  • Wyciąg z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2017 poz. 1369 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Srawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1804 z późn. zm.)
  • ...

Ważniejsze orzecznictwo dot. urzędówekARTYKUŁ ARCHIWALNY

PIT: kwalifikacja przychodu zależy od formy wykonywania zawodu


Kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia radcy prawnego ustanowionego z urzędu z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu radcy prawnego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2015 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Pomoc prawna z urzędu - akty prawne i wyciąg z przepisów


  • Wyciąg z ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.1964 Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
  • Wyciąg z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Srawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349) -  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021631349
  • Uchwała nr 277/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu http://bibliotekakirp.pl/items/show/588

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa