Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Dlaczego spółki radców powinny zawrzeć dedykowane ubezpieczenie OC?

Dlaczego spółki radców powinny zawrzeć dedykowane ubezpieczenie OC?

Każdy radca prawny w ramach członkostwa w KIRP posiada ochronę w ramach obowiązkowego OC zawodowego. Ubezpieczenie to zapewnia wszystkim radcom skuteczną ochronę, jednak obejmuje tylko odpowiedzialność osobistą. Jeśli radca prowadzi spółkę prawniczą to pełną ochronę przed roszczeniami gwarantuje mu tylko nadwyżkowe ubezpieczenie OC kancelarii i spółek radców prawnych.   

 

Stabilna podstawa

 

Każdy członek KIRP w ramach opłacanej składki członkowskiej otrzymuje ochronę  wykonywanych czynności zawodowych. Gwarantuje ją obowiązkowe ubezpieczenie OC, które wszystkich radców obejmuje ochroną na tę samą sumę 1.502.725 zł.

 

Polisa jest skuteczna także wówczas, gdy błąd popełnią aplikanci, praktykanci lub pracownicy zatrudnieni przez radcę na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. To istotna zaleta obowiązkowego OC, gdyż szkody powstają często nie tyle w wyniku czynności wykonywanych przez radcę prawnego, ale jego pracowników.

Obowiązkowe OC jest zatem pewnym zabezpieczeniem interesów radców prowadzących kancelarie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub pracujący na tzw. etacie.

 

Konieczna ochrona dla spółek

 

Szczególną uwagę na szczelność swojej ochrony powinni zwrócić radcy prowadzący działalność w formie spółek prawniczych lub zespołów prawnych.

 

Powszechnie radcowie prowadzą działalność także w formie spółek – cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Dlatego warto pamiętać, że obowiązkowe OC radcy prawnego nie zabezpiecza przed roszczeniami skierowanymi do spółki.

 

Wśród wielu radców panuje błędne przekonanie, że jeśli każdy z osób tworzących spółkę lub zespół prawny posiada obowiązkowe ubezpieczenie, to w przypadku wystąpienia roszczenia straty zostaną z niego pokryte.  Niestety praktyka pokazuje, że w większości przypadków ubezpieczyciel nie przyjmie roszczenia jeśli spółka nie posiada dedykowanej polisy.

 

Jak to wygląda w praktyce

 

Roszczenia wpływające do ubezpieczycieli najczęściej dotyczą: niezłożenia dokumentów w odpowiednim terminie, przedawnienia, niewłaściwej oceny dokumentu, wadliwie sporządzonego wniosku. Poniżej przykład jednej z typowych szkód.

 

Klient zlecił prowadzenie sprawy cywilnej Kancelarii. W sprawie zapadł niekorzystny dla Klienta wyrok sądu I instancji. Radca prawny sporządził apelację, a następnie przekazał ją do wysłania pracownikowi sekretariatu, wskazując termin na wysłanie apelacji. Niestety pracownik zapomniał wysłać dokumentów w terminie.

 

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania uzasadniając to faktem, że pracownik był zatrudniony przez kancelarię prowadzoną w formie spółki, która jest odrębnym podmiotem. Dlatego roszczenie nie mogło zostać skutecznie skierowane wobec radcy, ponieważ poszkodowanego nie łączyła z nim żadna umowa poza udzielonym pełnomocnictwem, które jest tylko jednostronną czynnością prawną.

 

Odpowiedzialność radcy prawnego najczęściej rodzi się w ramach odpowiedzialności kontraktowej, Aby zaistniała musi powstać umowa pomiędzy sprawcą szkody a poszkodowanym. W sytuacji, gdy umowa na obsługę prawną, doradztwo czy zastępstwo procesowe została zawarta ze spółką, a nie z radcą prawnym, to ewentualne roszczenia kierowane będą wprost do spółki. Gdyż to spółka z reguły odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

 

Ochrona na wyciągniecie ręki

 

Konieczność zapewnienia osobnej ochrony dla spółek prawnych nie jest nowością. Problem już dawno został dostrzeżony w KIRP. Dlatego odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe zostały zawarte w Umowie Generalnej KIRP - PZU SA, Warta SA i AXA SA, którą obsługuje iExpert.pl SA.

 

Skuteczne zabezpieczenie działalności spółek gwarantuje ubezpieczenie OC nadwyżkowe, które dostępne jest w dwóch wariantach: act committed lub claims made. Szczególnie ciekawy jest wariant OC claims made. Oprócz wysokich sum dostępnych bez indywidualnej oceny ryzyka, ochrona obejmuje czynności wsteczne wykonywane nawet w 2005 r. To rozwiązanie stworzone z myślą o radcach i kancelariach, które w przeszłości prowadziły sprawy, mogące skutkować pojawieniem się roszczenia.

 

Szeroki zakres ochrony

 

Niezależnie od zastosowanego wariantu ubezpieczeniem można objąć pracowników, wspólników, współpracujących radców, adwokatów i doradców podatkowych.

 

Ubezpieczenie ma także opcję objęcia ochroną dokumentów - ich zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie. Polisa umożliwia wybór z 13 wariantów sum gwarancyjnych, od 250 tys. zł, aż do 20 mln zł, co daje elastyczność przy dopasowaniu poziomu ochrony. Warto też podkreślić, że polisa spełnia wymogi postępowań przetargowych.

 

Dzięki atrakcyjnym stawkom wynegocjowanym z ubezpieczycielami przez KIRP, polisa jest dostępna dla zdecydowanej większości kancelarii niezależenie od skali prowadzonej działalności. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia można uzyskać kontaktując się z iExpert.pl firmą odpowiedzialnej za obsługę Umowy Generalnej.

 

Składkę można obliczyć online na stronie iExpert.pl - firmy odpowiedzialnej za obsługę Umowy Generalnej.

 

Wszelkie wątpliwości i pomoc wyborze zakresu ubezpieczenia można otrzymać kontaktując się z konsultantami iExpert.pl.

 

Lidia Rumianek

 

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

iExpert.pl

kom. 882 024 303

www.iexpert.pl

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa