Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dla radców prawnych - dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat dla radców prawnych - dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia,  że - w wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) oraz Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy uchwały (t.j.  załącznik do uchwały nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) - w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie Izby ul. płk. Fr. Nullo 8/4, w Krakowie (IV piętro), odbędzie się losowanie w celu wyznaczenia radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W losowaniu wezmą udział radcowie prawni, którzy złożyli deklaracje oraz spełniają wymagania określone Regulaminem.

W dniu 21 listopada 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady OIRP w Krakowie, na którym zostaną podjęte uchwały o wyznaczeniu radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Listy, zatwierdzone wyżej wymienionymi uchwałami Rady, zostaną ogłoszone na stronie internetowej OIRP w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OIRP w Krakowie w dniu 25 listopada 2019 roku.

 

Dziekan
Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński

Wicedziekan ds. organizacyjnych
Rady OIRP w Krakowie

Alicja Juszczyk

Artykuły powiązane


Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020


Rada OIRP w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa