Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dla radców prawnych - dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat dla radców prawnych - dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Realizując obowiązki nałożone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1255) i uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 roku w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,  przed rozpoczęciem procedury składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, Rada OIRP przypomina o warunkach jakie musi spełniać radca prawny deklarujący udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikające z powołanej wyżej uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

1/ karany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia skazania;

2/ z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art.6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;

3/ który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;

4/ który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

 

Przypominamy również o tym, że:

  • Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona przez radców prawnych OIRP
    w Krakowie na obszarze jej działania tj. w powiatach i miastach na prawach powiatu: bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, tatrzański i wielicki.
  • Liczba, zasady wynagradzania radców prawnych którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz zasady wykorzystania urządzeń technicznych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, będą określane corocznie
    w porozumieniach zawieranych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
    w Krakowie z powiatami.

Termin składania deklaracji, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. zostanie podany, po uzyskaniu z Powiatów wiążących informacji o lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, dniach i godzinach w których pomoc ma być udzielana.

Dlatego radców prawnych zainteresowanych udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej prosimy o bieżące przeglądanie strony internetowej OIRP w Krakowie i newsletter bowiem tam będą zamieszczane informacje dotyczące  terminów składania deklaracji.

Deklaracje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku bieżącym na rok 2017 r. będą mogły być składane tylko droga elektroniczną.

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa