Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ważne zmiany w uchwale dotyczącej obowiązku doskonalenia zawodowego

Ważne zmiany w uchwale dotyczącej obowiązku doskonalenia zawodowego

Na posiedzeniu w dniu 12 marca br. na wniosek członka KRRP z Krakowa został zmieniony porządek obrad KRRP m. in. o dodanie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Tym razem zmiany w Regulaminie proponowane przez członków KRRP z Krakowa zostały przyjęte i podjęto uchwałę zmieniającą dopiero co uchwalony Regulamin.

Zmiany przyjęte 12 marca br.  były już przedstawiane przez  przedstawiciela n/Izby – członka KRRP na poprzednim posiedzeniu KRRP niestety bezskutecznie. Dopiero nasze zdecydowane stanowisko, że to KRRP powinna obejmować patronatem szkolenia organizowane przez inne niż samorząd radcowski podmioty, jak też nasz stanowczy sprzeciw wobec ograniczenia punktów szkoleniowych przez tego organizatora do max 20 spowodowały, że możliwym okazało się wprowadzenie koniecznych zmian do Regulaminu.

Najistotniejsze zmiany dotyczą zniesienia patronatów organów samorządu nad szkoleniami zewnętrznymi oraz rezygnacji z wymogu uzyskania co najmniej 20 punktów w każdym cyklu szkoleniowym na szkoleniach organizowanych przez samorząd radców prawnych.

Przyjęta nowelizacja uchwały szkoleniowej przywraca w znacznym stopniu zasady obowiązujące do 1 stycznia 2016 roku.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Uchwałą KRRP Nr 119/IX/2016 KRRP z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w  sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

 

                                                                                                             

Danuta Koszyk – Ciałowicz

Dziekan Rady OIRP w Krakowie


ostatnia zmiana: http://bibliotekakirp.pl/items/show/856

tekst jednolity: http://bibliotekakirp.pl/items/show/861

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa