Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych"

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych"

                   

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg                                     UniaEu.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie informuje, że złożony przez Izbę projekt pn. ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych", w ramach konkursu numer POWR.02.16.00—006/16 pn. „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” został wybrany do dofinansowania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jako Instytucję Pośredniczącą. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa".

Projekt jest skierowany do 360 radców prawnych i aplikantów radcowskich, zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Projekt będzie realizowany dla ośmiu grup szkoleniowych. Dla każdej grupy szkoleniowej zaplanowanych jest 10 jednodniowych spotkań szkoleniowych (IX Modułów) poświęconych szeroko rozumianej tematyce Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Realizacja projektu jest zaplanowana na okres od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku. Wartość projektu to 424.235,- złotych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie. 

Wicedziekan ds. organizacyjnych
Rady OIRP w Krakowie

Alicja Juszczyk

 


  

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa".

Okres realizacji projektu to: 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby szkoleniowe radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Krakowie.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 360 radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w procesie legislacji i stanowienia prawa w obszarze szeroko rozumianego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Partnerstwo pomiędzy podmiotami publicznymi i przedsiębiorcami traktowane jest bowiem jako efektywny instrument realizacji zadań publicznych oraz jako sposób na finasowanie nowych inwestycji w sferze publicznej.

Obecne uregulowania prawne (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm), mimo iż zdecydowanie lepsze od pierwotnych rozwiązań, wciąż nie są doskonałe i pozostają poniżej poziomu oczekiwań.

Pozostaje też otwarta jakże ważna kwestia związana z rolą profesjonalnych prawników, radców prawnych prowadzących sprawy związane z obsługą prawną partnerstw, na kształt przyszłej regulacji ustawowej.

Samorząd zawodowy radców prawnych ma w tej dziedzinie do spełnienia bardzo ważną rolę.

Jego doświadczenia w stosowaniu prawa powinny się przekładać na proces jego tworzenia. Stąd istnieje konieczność rzeczywistej konsultacji społecznej tworzonego prawa ze środowiskiem prawniczym.

Szczególnie ważną kwestią jest podniesienie kompetencji eksperckich radców prawnych i aplikantów radcowskich jako partnerów społecznych w procesie konsultacji społecznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, ekonomii przedsiębiorstwa i analizy.

W ramach projektu zaplanowanych jest IX Modułów szkoleniowych, których celem jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z najważniejszych dziedzin prawa oraz ekonomii mających związek z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym.

Szczególnie istotnym elementem wsparcia projektowego jest moduł warsztatowy, którego celem jest zwiększenie kompetencji radców prawnych i aplikantów radcowskich związanych z obsługą prawną partnerstwa. Program wsparcia jest „szyty na miarę” i zakończy się opracowaniem cyklu realizacji projektu realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i przykładowej umowy.

Wykładowcami będą wysokiej klasy specjaliści, eksperci w różnych dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, posiadający wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów realizowanych w tej formule.

Dodatkowo, w ramach projektu zorganizowane zostaną 2 konferencje poświęcone tematyce Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz roli radców prawnych procesie stanowienia prawa w tej dziedzinie.

Na zakończenie realizacji projektu wydana zostanie publikacja: „Partnerstwo Publiczno-Prywatne: Wyzwania stojące przed małopolskim radcą prawnym w procesie stanowienia prawa i świadczenia doradztwa prawnego dla sektora usług publicznych i prywatnych”.

Projekt skierowany jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem rekrutacji, który jest dostępny poniżej w sekcji Pliki do pobrania, w siedzibie OIRP w Krakowie i będzie miała charakter ciągły.

Rekrutacja uczestników projektu dla pierwszych dwóch grup szkoleniowych rozpoczynających szkolenia w 2017 roku zostanie przeprowadzona w siedzibie OIRP w Krakowie, I piętro, w następujących terminach:

  • 15 września w godzinach 12:00 - 14:00
  • 18 września w godzinach 16:00 - 18:00
  • 20 września w godzinach 16:00 - 18:00
  • 22 września w godzinach 11:00 - 13:00
  • 25 września w godzinach 16:00 - 18:00
  • 28 września w godzinach 11:00 - 13:00
  • 30 września w godzinach 11:00 - 14:00

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Zasady rekrutacji:

Uczestnikiem Projektu może być tylko radca prawny lub aplikant radcowski zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, który łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Jest wpisany na listę radców lub aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie,
  2. W przypadku radców prawnych – w ciągu ostatnich dwóch lat zajmował się obsługą prawną podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach prawa zawiązanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, prawem zamówień publicznych i koncesjami (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia),
  3. W przypadku aplikantów radcowskich deklaruje chęć specjalizacji w dziedzinach prawa zawiązanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, prawem zamówień publicznych i koncesjami (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia).

Wartość projektu to 424.235,- złotych.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie:

ul. płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków, I piętro,

e-mail: ppp@oirp.krakow.pl, www: www.oirp.krakow.pl,

telefon: 603-787-631,

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń,

w dniach i godzinach:

poniedziałek - piatek:   16:00 - 18:00,

sobota:   10:00 - 15:00.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie,

Radca prawny
Dorota Olbrycht-Strzelecka

Kierownik projektu

 

Pliki do pobrania

Harmonogram szkoleń grupy od I do II.pdf 168.4 KB pdf
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 525.1 KB pdf
Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny (PDF) 358.3 KB pdf
Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny (DOC) 380.5 KB doc
Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 352.5 KB pdf
Załącznik nr 3 - deklaracja udziału w projekcie 342.0 KB pdf
Załącznik nr 4 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w projekcie 334.4 KB pdf
Program szkoleń w ramach projektu -12.09.2017.pdf 523.0 KB pdf
OIRP_załącznik 5_umowa_z_uczestnikiiem_fin.doc 411.0 KB doc
OIRP_załącznik 5_umowa_z_uczestnikiiem_fin.pdf 313.6 KB pdf

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych", ed. 2019


Nowelizacja przepisów ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Zaproszenie do udziału w szkoleniach eksperckie w  2019 roku, realizowanych w ramach projektu unijnego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Projekt unijny „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych” - zaproszenie do udziału w szkoleniach w 2018 roku


Kolejna seria szkoleń w 2018 roku skierowana jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa