Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Oświadczenie wydane po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych przez byłych prezesów KRRP

Oświadczenie wydane po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych przez byłych prezesów KRRP

Oświadczenie wydane po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych przez byłych prezesów KRRP: Jacka Żuławskiego, Andrzeja Kalwasa, Zenona Klatkę i Dariusza Sałajewskiego.

 

Oswiadczenie_Prezesow_KRRP.jpg

Treść powyższego oświadczenia:

"OŚWIADCZENIE

BYŁYCH PREZESÓW KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Nadzwyczajny zjazd zwołany zgodnie z naszą ustawą, nie odbył się, chociaż został otwarty i zamknięty. Wnioskodawcom zwołania Zjazdu nie zostały stworzone możliwości do przedstawienia swojego poglądu na sytuację w samorządzie w zakresie objętym tematem Zjazdu.

Idea samorządności nie została więc dochowana, nie mówiąc już o szacunku dla innych poglądów. Sposób przeprowadzenia Zjazdu nie świadczy też o prawniczym profesjonalizmie.

Niestety większość delegatów wpisała się w ten sposób w atmosferę obecnego życia politycznego. O tym trzeba pamiętać.

Naszym zdaniem,  Krajowa Rada Radców Prawnych powinna niezwłocznie podjąć uchwały inicjujące wśród radców prawnych ogólnośrodowiskową konsultację, co do zakresu zmian jakie powinny być dokonane w obowiązujących dziś regulacjach prawnych dotyczących zasad kształtowania i wyboru organów samorządu, a także podejmowania przez nie uchwał.

Krajowa Rada powinna pilnie i wnikliwie rozważyć zwołanie z własnej inicjatywy Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który zwieńczyłby powyższe konsultacje i rozpatrzył przedłożone mu - w ich wyniku - projekty uchwał. Termin zwołania i odbycia tego Zjazdu powinien zapewnić wejście w życie podjętych uchwał najpóźniej z końcem 2019 r., to jest przed zwoływaniem przez rady okręgowych izb radców prawnych zebrań rejonowych, dokonujących wyborów delegatów na zgromadzenia okręgowych izb kolejnej kadencji.

Ważna rola, a także odpowiedzialność za podjęcie i doprowadzenie do przeprowadzenia powyższej inicjatywy przypada Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych.

  

Katowice, 16.11.2018 r.

/ - /  Jacek Żuławski

/ - /  Andrzej Kalwas

/ - /  Zenon Klatka

/ - /  Dariusz Sałajewski"

 

Pliki do pobrania

Oswiadczenie_Prezesow_KRRP.jpg 46.2 KB jpg

Artykuły powiązaneFelieton dra Marcina Sala-Szczypińskiego Dziekana Rady OIRP w Krakowie


Refleksje po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych


Czas próby – czas refleksji


dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa