Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
NPP 2016

NPP 2016

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wydłużenie okresu za jaki mają być składane zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja  dla radców prawnych wyznaczonych przez Radę OIRP w Krakowie do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie w sprawie "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". 22.02 - 27.02.2016 r.


Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie p. Danuta Koszyk - Ciałowicz informuje, że n/Izba po raz kolejny będzie uczestniczyć w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie Dziekana Rady o powinności dokumentowania wykonywanych czynności nieodpłatnej pomocy prawnej na potrzeby samorządu radcowskiego


Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie przypomina radcom prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o powinności dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczanie dziekanowi rady miesięcznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzanego na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.; poz. 1255).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców


    Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że w wykonaniu ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1607), zawarła porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz sporządziła imienną listę radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat (nr 3) dla radców prawnych dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że do dnia 15 grudnia 2015 r. przyjmuje deklaracje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od wszystkich radców prawnych zainteresowanych świadczeniem tej pomocy tylko i wyłącznie w następujących punktach:

  1. powiat nowotarski, Szczawnica, ul. Główna 86, środa, godz. 10:00-14:00
  2. powiat nowotarski, Szczawnica, ul. Główna 86, czwartek, godz. 10:00-14:00
  3. powiat gorlicki, Łosie, budynek Remizy OSP, poniedziałek, godz. 15:00-19:00

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że w wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 roku poz.1255), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 roku w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych miejscach wykonywania czynności (lokalach):


Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa